UNESCO
FAO
Kombet e Bashkuara
NATO
Bashkimi Evropian
OSBE
Kombet e Bashkuara
Këshilli i Evropës
Misioni i Përhershëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë
UNESCO në Paris
Ambasadori
Jadranka Çaushevska Dimov
Tel: ++ 331 45 77 10 50
Adresa: 5, rue de la Faisanderie 75116 Paris