Austri
Shqipëri
Belgjikë
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bullgari
Vatikan
Britania e Madhe
Gjermani
Greqi
Danimarkë
Estoni
Itali
Kosovë
Norvegji
Poloni
Rumani
Rusi
Sllovaki
Slloveni
Serbi
Turqi
Ukrainë
Hungari
Francë
Holandë
Kroaci
Mali i Zi
Çeki
Zvicër
Suedi
Spanjë
Austri
Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Vjenë