Kontakt


bul. “Filip Vtori Makedonski”, nr. 7 1000 Shkup/Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: +389 2 3115 266 faks: +389 2 3115 790