Фото галерија: Средба на ЗМНР Исаки со шефот на канцеларијата на UN Women во Северна Македонија г-ѓа Весна Ивановиќ- Кастаред

Слика 1