Фото галерија: Османи на зелена проштална средба со Тејада во градскиот парк

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4