Фото галерија: Започна првата конференцијата “Жени во надворешната политика”

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5