Фото галерија: ОСМАНИ: Ехото од Охрид и Преспа ќе одекне силно и далеку низ светот

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4