Фото галерија: Виртуелната изложба „50 години Франкофонија – поглед од Северна Македонија“

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4