Протокол од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија (скен од официјалната потпишана верзија)

29 јули 2022

Протоколот од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија (скен од официјалната потпишана верзија) на следниот ЛИНК.