Состанок на Заедничкиот експертски комитет на Хеленската Република и Република Северна Македонија за отворањето граничен премин во регионот на Преспанското Езеро

31 мај 2021

Денес (28 мај 2021 година), во Солун се одржа третиот, вонреден состанок на Заедничката експертска комисија меѓу Хеленската Република и Република Северна Македонија за отворањето граничен премин во регионот на Преспанското Езеро.

 

Со состанокот, што се одржа во Грција, претседаваше генералниот секретар за јавен ред на Министерството за граѓанска заштита, г. Константинос Цувалас, со неговиот колега, шефот на Делегацијата на Република Северна Македонија, г. Зоран Попов, државниот секретар на Министерството за надворешни работи.

Двете страни разговараа за наодите на техничкиот состанок меѓу членовите на Заедничкиот експертски комитет и експертите што се одржа на 24 февруари 2021 година во регионот на Преспанското Езеро и разменија мислења за идеите и можностите за финансирање на проектот со „ИНТЕРРЕГ ГрцијаРепублика Северна Македонија“.

Состанокот беше многу продуктивен и се одржа во контекст на искреност и меѓусебна доверба. Двете страни се заложија да вложат напори за напредок и спроведување на проектот.