Photo gallery: Политички консултации меѓу Министерствата за надворешни работи на Република Северна Македонија и Грузија предводени од ЗМНР Исаки и ЗМНР Јанјалиа

Photo 1