Photo gallery: Османи на зелена проштална средба со Тејада во градскиот парк

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4