Photo gallery: ЕУ и односите со Бугарија во фокус на излагањето на министерот Османи пред Комисијата за надворешна политика

Photo 1
Photo 2
Photo 3