Photo gallery: Состанок на Мешовитата комисија за демаркација и обележување на државнатa граница меѓу Република Северна Македонија и Република Србија

Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5