Состанок на Мешовитата комисија за демаркација и обележување на државнатa граница меѓу Република Северна Македонија и Република Србија

12 May 2021
undefined