Известувања

Дијаспора

Известувања

Во врска со Јавниот повик за поднесување на апликации за за стажирање во државните институции на Република Македонија, а со цел излегување во пресрет на барањата на граѓаните, организациите и културните асоцијации на Македонците во соседните држави на Република Македонија и во земјите со значителна концентрација на македонска дијаспора, информираме дека рокот за поднесување на истите се продолжува и истиот е постојано отворен за аплицирање.

Министерството за надворешни работи на Република Македонија ги повикува сите заинтересирани организации, здруженија и поединци, кои потекнуваат од редовите на Македонското национално малцинство (МНМ) во Југоисточна Европа и дијаспората од Република Македонија, да поднесат проектни пријави кои опфаќаат идеи и иницијативи од интерес на двете, гореспоменати категории.

  

Министерството за надворешни работи објавува Јавен повик за аплицирање за стажирање во државните институции на Република Македонија.

 

Конзуларни услуги