29.01.2013
  • 2013 01 29-3
  • 2013 01 29-4
  • 2013 01 29-5
  • 2013 01 29-2
  • 2013 01 29-1
  • 2013 01 29-3
  • 2013 01 29-4
  • 2013 01 29-5
  • 2013 01 29-2
  • 2013 01 29-1

Министерот за надворешни работи Никола Попоски во официјална посета на Руската Федерација

Конзуларни услуги