08.02.2013
  • 2013 02 08-1
  • 2013 02 08-3
  • 2013 02 08-4
  • 2013 02 08-2
  • 2013 02 08-1
  • 2013 02 08-3
  • 2013 02 08-4
  • 2013 02 08-2

Работна средба на министерот за надворешни работи Попоски со амбасадорите на земјите членки на ЕУ и НАТО во Република Македонија

Конзуларни услуги