12.02.2013
  • 2013 02 12-4
  • 2013 02 12-5
  • 2013 02 12-3
  • 2013 02 12-1
  • 2013 02 12-2
  • 2013 02 12-4
  • 2013 02 12-5
  • 2013 02 12-3
  • 2013 02 12-1
  • 2013 02 12-2

Средба на министерот за надворешни работи Никола Попоски со група членови на Европскиот парламент

Конзуларни услуги