27.01.2014
 • 2014-01-27 02
 • 2014-01-27 01
 • 2014-01-27 05
 • 2014-01-27 06
 • 2014-01-27 03
 • 2014-01-27 04
 • 2014-01-27 02
 • 2014-01-27 01
 • 2014-01-27 05
 • 2014-01-27 06
 • 2014-01-27 03
 • 2014-01-27 04
20-годишнина од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Руската Федерација.

Конзуларни услуги