05.02.2014-2
  • 2014 02 05-2-3
  • 2014 02 05-2-5
  • 2014 02 05-2-4
  • 2014 02 05-2-2
  • 2014 02 05-2-1
  • 2014 02 05-2-3
  • 2014 02 05-2-5
  • 2014 02 05-2-4
  • 2014 02 05-2-2
  • 2014 02 05-2-1
Врачување на сертификати во Министерството за надворешни работи за успешно завршен курс по италијански јазик.

Конзуларни услуги