26.02.2014
  • 2014-02-26 4
  • 2014-02-26 2
  • 2014-02-26 3
  • 2014-02-26 1
  • 2014-02-26 5
  • 2014-02-26 4
  • 2014-02-26 2
  • 2014-02-26 3
  • 2014-02-26 1
  • 2014-02-26 5
Реализирана обука за македонските дипломати во МНР од Центарот за политички и дипломатски студии во Лондон

Конзуларни услуги