Press Releases

Информираме дека Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија подготви нацрт-текст на Предлог-закон за надворешни работи, кој денес е објавен на Единствениот Национален електронски регистар на прописи (www.ener.gov.mk), како и на интернет страницата на Министерството (www.mfa.gov.mk)).

 

Заинтересираните може да достават мислења, коментари и забелешки по нацрт-текстот на Предлог-законот преку ЕНЕР.