Интервјуа и говори

Интервју за германската ТВ ARD
Емисија: Europa Magazin
Новинар: Корнелија Колден

 

 

 

Конзуларни услуги