Соопштенија

Во однос на изнесените невистини поврзани со здравственото осигурување на вработените во Министерството за надворешни работи, би сакале да ги истакнеме следниве факти.

 

 

Платата на вработените во МНР, како и во останатите државни институции, согласно законската регулатива, не би можела да биде исплатена без уредно уплатени придонеси за здравствено и пензиско осигурување. Исто така факт е дека платата во МНР во континуитет се исплаќа редовно – платата за јуни 2019 година беше исплатена во текот на вчерашниот ден (3 јули 2019 година).

Министерството за надворешни работи во континуитет и навремено ги исплатува платите и сите придонеси за своите вработени. За потврда на фактот дека МНР редовно ги уплаќа задолжителните придонеси, упатуваме да се обратите во УЈП, Фондот за пензиско осигурување и Фондот за здравствено осигурување.

Конзуларни услуги