АВСТРАЛИЈА

 

Амбасади на Република Македонија во Австралија
  • АВСТРАЛИЈА
Australia ЗАЕДНИЦА НА АВСТРАЛИЈА
Амбасада на Република Македонија во Канбера
Го покрива: Нов Зеланд
Амбасадор, г-дин Веле Трпевски
25 Cobbadah street, O'MALLEY 2606, ACT T: ++ 612 6282 6220 F: ++ 612 6282 6229
M: macedonia@grapevine.com.au
локација на мапа >>   веб страна >>

 

Држави во Австралија во кои Република Македонија е претставена преку друга држава
  • НОВ ЗЕЛАНД
New-Zealand НОВ ЗЕЛАНД
ПОКРИЕНО ОД: Амбасада на Република Македонија во Канбера, ЗАЕДНИЦА НА АВСТРАЛИЈА
  локација на мапа >>

 

Конзулати на Република Македонија во Австралија
  • АВСТРАЛИЈА, Мелбурн
Australia ЗАЕДНИЦА НА АВСТРАЛИЈА
Генерален конзулат на Република Македонија во Мелбурн
Вршител на должност, г-ѓа Радмила Стојмировска, трет секретар
Level 7/492 Ul. Kilda Rd Melbourne, Vic 3004 Australia T: ++ 61 3 986 722 00 F: ++ 61 3 986 722 99
M: melbourne@mfa.gov.mk
локација на мапа >>    

 

Почесни Конзулати на Република Македонија во Австралија
  • АВСТРАЛИЈА, Перт
  • АВСТРАЛИЈА, Сиднеј
Australia КОМОНВЕЛТ АВСТРАЛИЈА
Почесен конзулат на Република Македонија со седиште во Перт
г. Зоран Ќосески, Почесен конзул
дата на именување: 05.02.2008

12 Giralt Road Marangaroo 6064 WA

PO Box 51  
Kingsway WA 6065,
Commonwelth of Australia

T: +61 401 022 238 
F: +61 8 9342 8661
М:macedonianconsulatperth@yahoo.com.au
W: www.mkconsulatewa.org.au
Australia КОМОНВЕЛТ АВСТРАЛИЈА
Почесен конзулат на Република Македонија со седиште во Сиднеј
г. Ристо Балаловски, Почесен конзул
дата на именување: 09.04.2013
PO Box Q373, Queen Victoria Building, Sydney, NSW 1230, Commonwealth of Australia T: +61 2 9229 3410
M: +61 417 528 784
М: chris.balalovski@perpetual.com.au

 

Конзуларни услуги