16.04.2013
 • 2013-04-16 05
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 06
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 01
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 04
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 03
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 02
  Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур
 • 2013-04-16 05
 • 2013-04-16 06
 • 2013-04-16 01
 • 2013-04-16 04
 • 2013-04-16 03
 • 2013-04-16 02

Работна посета на министерот Никола Попоски на Стразбур

Конзуларни услуги