11.04.2013
 • 2013-04-11 09
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 11
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 10
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 06
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 07
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 08
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 05
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 04
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 03
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 01
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 02
  Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и нинистер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец
 • 2013-04-11 09
 • 2013-04-11 11
 • 2013-04-11 10
 • 2013-04-11 06
 • 2013-04-11 07
 • 2013-04-11 08
 • 2013-04-11 05
 • 2013-04-11 04
 • 2013-04-11 03
 • 2013-04-11 01
 • 2013-04-11 02

Средба на министерот Никола Попоски со потпретседателот на Владата и министер за надворешни работи на Р. Словенија Карл Ерјавец

Конзуларни услуги