Соопштенија

Денес беше одржан првиот состанок на Заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти (ЗИКЕ) за историски, археолошки и образовни прашања.

 

Состанокот се одржа во пријателска атмосфера, во согласност со духот и принципите на Спогодбата од Преспа.

Двете страни го усвоија Деловникот за работа на ЗИКЕ и се согласија за динамиката на идните состаноци.

Согласно членот 8 од Спогодбата од Преспа, беше донесена заедничка одлука да се работи на отстранување на одредени референци во учебниците, коишто беа присутни во минатото.

Конзуларни услуги