Интервјуа и говори

Се отвора процес кој создава преговарачка рамка

Датум: 11 јули 2018 година
Новинар: Александар Видиновски

 

 

Конзуларни услуги