Резолуции

Соопштение од ДИК

Согласно Изборниот законик и Правилникот за подготовка,организирање и спроведување референдум на државно ниво,во овие дипломатско - конзуларни претставништва и конзуларни канцеларии нема да се организира гласање на 29.09.2018 година за Референдумот 2018.

Резолуција Јануари

 S/RES/2399 (2018) од 30 јануари 2018 година за состојбата во Централноафриканската Република  Превземи

 

 Резолуција Февруари

 S/RES/2402 (2018) од 26 февруари 2018 година за Јемен Превземи

 

Резолуција Март

 S/RES/2407 (2018) од 21 март 2018 за не-пролиферација/Демократска Народна Република Кореја Превземи

 

Резолуција Мај

 S/RES/2418 (2018) од 31 мај 2018 за Извештаи на Генералниот секретар за Судан и Јужен Судан Превземи

 

Резолуции Јуни

 S/RES/2420 (2018) од 11 јуни 2018 за Либија Превземи

S/RES/2424 (2018) од 29 јуни 2018 за Народна Република Конго Превземи

 

Резолуции Август

 S/RES/2432 (2018) од 30 август 2018 година за Мали Превземи

 

Резолуции Ноември

SS RES 2442 (2018) од 06.11.2018 за Сомалија

SS RES 2442 (2018) од 06.11.2018 за Сомалија Превземи

SS RES 2441 (2018) од 05.11.2018 за Либија Превземи

SS RES 2444 (2018) од 14.11.2018 за Сомалија Превземи

SS RES 2445 (2018) од 15.11.2018 за Судан и Јужен Судан Превземи

 

 

 

 

Конзуларни услуги