За странски државјани

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Ако не сте државјанин на Р. Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Македонија или да поминете преку територијата на Република Македонија тогаш задолжително проверете дали Ви е потребна виза. Прочитајте повеќе за:

Визи за влез во Република Македонија >>

Влез во Република Македонија со Шенген виза >>

Видови визи за влез во Република Македонија >>

Влез во Република Македонија со британска, канадска или американска виза >>

Конзуларни услуги