For Foreign Nationals

Ако не сте државјанин на Р. Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Македонија или да поминете преку територијата на Република Македонија тогаш задолжително проверете дали Ви е потребна виза. Прочитајте повеќе за:

Entry Visa for the Republic of Macedonia >>

Entry in the Republic of Macedonia for Schengen Visa Holders >>

Types of Macedonian Entry Visas >>

Entering the Republic of Macedonia with British, Canadian or U.S. visa >>