Распоред на мобилни услуги во дипломатско - конзуларните претставништва

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Соопштение од ДИК

Согласно Изборниот законик и Правилникот за подготовка,организирање и спроведување референдум на државно ниво,во овие дипломатско - конзуларни претставништва и конзуларни канцеларии нема да се организира гласање на 29.09.2018 година за Референдумот 2018.

Прием на барања и издавање патни исправи во Европа, САД, Канада, Австралија и Нов Зеланд во 2018 година

Се известуваат сите државјани на Република Македонија кои времено или постојано престојуваат во Соединетите Американски Држави, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Сојузна Република Германија, Шведска, Данска, Холандија, Белгија, Франција, Велика Британија, Швајцарија, Италија, Австрија и Словенија дека и во текот на 2018 година ќе можат да поднесат барање за добивање патни исправи преку дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во горенаведените држави.

Согласно со законската процедура, секој државјанин на Република Македонија пред да поднесе барање до едно од надлежните дипломатко-конзуларно претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера. Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Берн, Лондон, Париз, Венеција, Виена и Љубљана, потребно е претходно да го најави својот интерес за добивање патна исправа на еден од следниве телефонски и факс-броеви или електронски адреси:

[ ! ] Контакт информации за најава на интерес за добивање патна исправа [ ... ]

Мелбурн Копенхаген Венеција
 • телефон: ++ 45 39 76 69 20
 • телефон: ++ 45 39 76 69 28
 • факс: ++ 45 39 76 69 23
 • [email protected]
 • телефон: ++ 39 041 532 02 82
 • телефон:++ 39 041 532 72 80
 • факс: ++ 39 041 532 12 79
 • [email protected]
Канбера Хаг Берлин
 • телефон: ++ 31 70 427 44 64
 • телефон: ++ 31 70 427 44 65
 • факс: ++ 31 70 427 44 69
 • [email protected]
 • телефон:  ++ 49 30 890 69 522
 • факс: ++ 49 30 895 41 194
 • факс:++ 49 30 890 69 525
 • [email protected]
Чикаго Брисел Бон
 • телефон: ++ 1 312 419 8020
 • телефон: ++ 1 312 419 8114
 • факс: ++ 1 312 419 8040
 • [email protected]
 • телефон: ++ 49 228 23 7986
 • телефон: ++49 228 23 0971
 • факс: ++ 49 228 23 77433
 • [email protected] 
Детроит Лондон Минхен
 • телефон: ++ 1 248 354 5537
 • телефон: ++ 1 248 354 5356
 • факс: ++ 1 248 354 5538
 • [email protected]
 • телефон: ++ 44 207 976 0535
 • телефон: ++ 44 207 976 0538
 • факс: ++ 44 207 976 0539
 • [email protected]
Њу Џерси Париз Виена
 • телефон: ++ 1 646 524 5750
 • телефон: ++ 1 646 524 5752
 • факс: ++ 1 646 524 5754
 • [email protected]
 • телефон: ++ 331 45 77 10 50
 • телефон: ++ 331 45 77 85 77
 • телефон: ++ 331 45 77 10 73
 • факс: ++ 331 45 77 14 84
 • [email protected]
 • телефон: ++ 43 1 524 8756
 • телефон: ++ 43 1 524 8757
 • факс: ++ 43 1 524 8753
 • [email protected]
Торонто Берн Љубљана
 • телефон: ++ 41 31 352 00 02
 • телефон: ++ 41 31 352 00 16
 • телефон: ++ 41 31 352 00 28
 • телефон: ++ 41 31 352 00 30
 • факс: ++ 41 31 352 00 57
 • факс:++ 41 31 352 00 37
 • [email protected]
 • телефон: ++ 386 1 421 00 21
 • телефон:++ 386 1 421 00 22
 • факс: ++ 386 1 421 00 23
 • [email protected]
Стокхолм Рим  
 • телефон: ++ 46 8 661 18 30
 • телефон: ++ 46 8 667 21 45 
 • факс: ++ 46 8 667 21 45
 • [email protected]
 • телефон: ++ 39 06 84 24 11 09
 • телефон: ++ 39 06 84 11 470
 • телефон: ++ 39 06 84 24 11 32
 • телефон: ++ 39 06 84 19 868
 • факс: ++ 39 06 84 24 11 31
 • [email protected]

Најавувањето може да се изврши во следниве периоди:

 • Прв период
 • Втор период
 • Трет период: 
 • Четврт период: 
 • Петти период: 

При најавувањето, државјаните на Република Македонија треба да ги достават следниве податоци:

 • име и презиме (за лица со променето име или презиме и името и презимето во моментот на раѓање)
 • место, датум и држава на раѓање
 • име и презиме на родителите
 • последна адреса на живеење во Република Македонија
 • тип пасош за кој се поднесува барање: Тип „А“ (македонски, како и македонско-бошњачки, турски, српски, влашки и ромски) и тип „Б“ (македонско-албански)
 • вид барање за пасош (издавање нов пасош, замена на пасош со поминат рок на важност, предвремена замена на пасош чиј рок на важност не е изминат, заменет на оштетен пасош, издавање „дупликат“ пасош доколку пасошот е изгубен или украден)
 • адреса на живеење во странската држава
 • телефон или e-mail за контакт

Согласно најавата, дипломатско–конзуларните претставништва на Република Македонија за истото ќе го информираат Министерството за надворешни работи, кое ќе го информира надлежното Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, со цел проверка дали постојат законски пречки за прием на барањето за издавање на пасошот.


Оние државјани за кои Министерството за внатрешни работи ќе утврди дека не постојат законски пречки да биде примено барањето за  издавање на пасош, ќе можат да го поднесат барањето во следните периоди и во следните градови:

Соединетите Американски Држави и Канада

Поднесување на барања во Соединетите Американски Држави и Канада

1. За поднесена најава во периодот од 1 - 31 јануари 2017 година:

1 март - 31 март 2017 во Њу Џерси и Торонто
1 март - 15 март 2017 во Чикаго
16 март - 31 март 2017 во Детроит

2. За поднесена најава во периодот од 15 февруари до 30 април 2017 година

1 јуни – 30 јуни 2017 во Њу Џерси и Торонто
1 јуни – 15 јуни 2017 во Чикаго
16 јуни – 30 јуни 2017 во Детроит

3. За поднесена најава во периодот од 15 мај до 31 август 2017 година:

15 септември – 15 октомври 2017 во Њу Џерси и Торонто
15 септември – 30 септември 2017 во Чикаго
01 октомври – 15 октомври 2017 во Детроит

4. За поднесена најава во периодот од 01 септември до 31 октомври 2017 година:

1 декември – 23 декември 2017 во Њу Џерси и Торонто
1 декември – 11 декември 2017 во Чикаго
12 декември – 23 декември 2017 во Детроит

Австралија и Нов Зеланд

Поднесување на барања во Австралија и Нов Зеланд

1. За поднесена најава во периодот од 1 - 31 јануари 2017 година:

1 март – 9 март 2017 во Мелбурн
10 март – 16 март 2017 во Канбера
17 март – 18 март 2017 во Вологонг
19 март – 22 март 2017 во Сиднеј
23 март – 24 март 2017 во Бризбан
25 март– 26 март 2017 во Оукланд (Нов Зеланд)
27 март – 29 март 2017 во Перт
30 март – 31 март 2017 во Аделајд

2. За поднесена најава во периодот од 15 февруари до 30 април 2017 година:

1 јуни – 9 јуни 2017 во Мелбурн
10 јуни – 15 јуни 2017 во Канбера
16 јуни – 17 јуни 2017 во Вологонг
18 јуни – 21 јуни 2017 во Сиднеј
22 јуни – 23 јуни 2017 во Њу Касл
24 јуни – 25 јуни 2017 во ОБризбан
26 јуни – 28 јуни 2017 во Перт
29 јуни – 30 јуни 2017 во Аделајд

3. За поднесена најава во периодот од 15 мај до 15 август 2017 година:

15 септември – 25 септември 2017 во Мелбурн
26 септември – 01 октомври 2017 во Канбера
02 октомври – 03 октомври 2017 во Вологонг
04 октомври – 06 октомври 2017 во Сиднеј
07 октомври – 08 октомври 2017 во Њу Касл
09 октомври – 10 октомври 2017 во Бризбан
11 октомври – 12 октомври 2017 во Оукланд (Нов Зеланд)
13 октомври – 15 октомври 2017 во Перт

4. За поднесена најава во периодот од 01 септември до 31 октомври 2017 година:

01 декември – 06 декември 2017 во Мелбурн
07 декември – 12 декември 2017 во Канбера
13 декември – 14 декември 2017 во Вологонг
15 декември – 16 декември 2017 во Сиднеј
17 декември – 18 декември 2017 во Њу Касл
19 декември. – 20 декември 2017 во Бризбан
21 декември – 22 декември 2017 во Перт
22 декември – 23 декември 2017 во Перт

Европа

Поднесување на барања во Европа

1. Измена во термините за прием на барања за пасоши од 27 мај - 14 јуни 2018 година:

28.05.2018 во Стокхолм
29.05.2018 во Гетеборг
30.05.2018 во Малме
30.05.2018 во Копенхаген
31.05.2018 во Хаг
01-02.06.2018 во Брисел
03.06.2018 во Лондон
04-05.06.2018 во  Париз
06-07-08.06.2018  во Берн
09.06.2018   во Рим
10-11.06.2018  во Венеција
12-13.06.2018  во Љубљана
14.06.2018  во Загреб
10-14.06.2018  во Берлин
02-09.06.2018  во Бон
30.05 - 01.06 2018  во Минхен
28-29.05.2018  во Виена
     

2. Измена во термините за прием на барања и врачување на пасоши од 05 септември - 28 септември 2018 година:

07.09.2018 во Стокхолм
08.09.2018 во Гетеборг
09.09.2018 во Малме
10.09.2018 во Копенхаген
11.09.2018 во Хаг
12 - 13.09.2018 во Брисел
14.09.2018 во Лондон
13 - 17.09.2018  во Париз
18 - 21.09.2018  во Берн
22 - 23.09.2018  во Рим
24 - 25.09.2018  во  Венеција
26 - 27.09.2018  во Љубљана
28.09.2018  во Загреб
06-10.09.2018  во Виена
11 - 21.09.2018  во Минхен
22 - 24.09.2018  во Бон
25 - 26.09.2018   во Берлин

3. За поднесена најава во периодот од 15 февруари до 30 април 2017 година:

01 – 02 јуни 2017 во Стокхолм
03 јуни 2017 во Гетеборг
04 јуни 2017 во Малме
05 - 06 јуни 2017 во Копенхаген
07 јуни 2017 во Хаг
08 - 09 јуни 2017 во Брисел
10 - 11 јуни 2017 во Лондон
12 - 13 јуни 2017  во Париз
14 - 15 јуни 2017  во Берн
16 - 17 јуни 2017  во Рим
17 - 18 јуни 2017  во  Венеција
19 - 20 јуни 2017  во Берлин
21 - 26 јуни 2017  во Бон
27 - 28 јуни 2017  во Минхен
29 јуни 2017  во Љубљана
30 - 31 јуни 2017   во Виена

4. За поднесена најава во периодот од 15 мај до 15 август 2017 година:

19 септември 2017 во Стокхолм
20 септември 2017 во Гетеборг
21 септември 2017 во Малме
21 септември 2017 во Копенхаген
22 септември 2017 во Хаг
23 - 25 септември 2017 во Брисел
26 септември 2017 во Лондон
27 - 29 септември 2017  во Париз
30 септември - 02 октомври 2017 во Берн
03 - 04 октомври 2017  во Рим
05 - 06 октомври 2017  во  Венеција
06 - 09 октомври 2017  во Берлин
25 септември - 05 октомври 2017 во Бон
21 - 24 септември 2017 во Минхен

07 - 08 октомври 2017

09 октомври 2017 

во

Љубљана

Загреб

18 - 20 септември 2017 во Виена

5. За поднесена најава во периодот од 01 септември до 31 октомври 2017 година:

04 декември 2017 во Стокхолм
05 декември 2017 во Гетеборг
06 декември 2017 во Малме
07 декември 2017 во Копенхаген
08 декември 2017 во Хаг
09 - 11 декември 2017 во Брисел
12 декември 2017 во Лондон
13 - 15 декември 2017 во Париз
16 - 17 декември 2017 во Берн
18 - 19 декември 2017 во Рим
20 - 21 декември 2017 во Венеција
22 - 24 декември 2017 во Љубљана
03 - 04 декември 2017 во Виена
05 - 09 декември 2017 во Минхен
10 - 11 декември 2017 во Бон
12 - 23 декември 2017 во Берлин

Новите обрасци на барањето за пасош преку дипломатските и конзуларните преставништва се утврдени како прилози број 9 и 10 на Правилникот за изменување на Правилникот за обрасците на патни исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и воедење на евиденција

При поднесувањето на барањето за пасош државјаните на Република Македонија задолжително треба да презентираат оригинален валиден документ за идентификација (валиден македонски или странски документ со фотографија и податоци за лицето кое поднесува барање за пасош) и копија од истиот.

Доколку се поднесува барање за издавање на пасош на лице чиј пасош е исчезнат или изгубен, потребно е истиот да биде објавен во Службен весник на Република Македонија. Барањето за објавување на изгубен или исчезнат пасош се поднесува преку дипломатското или конзуларното претставништво на Република Македонија. Со барањето се поднесува и оригинален документ за уплатен износ на финаниски средства за објавувањето и оригинална изјава дадена од носителот на пасошот, заверена во дипломатското или конзуларното претставништво.

Поднесувањето на барањето за пасош се врши лично, а за малолетните деца потребно е присуство на двајцата родители односно старателот (старателството се докажува со соодветен оригинален документ – судско решение за старателство и копија од истиот). Доколку едниот родител не е присутен при поднесувањето на барањето за пасош потребна е негова, во оригинал, писмена согласност дадена во форма на полномошно односно изјава, која е заверена на нотар, суд или во дипломатско – конзуларното претставништво на Република Македонија. При поднесувањето на барањето за пасош за малолетно лице задолжително се презентира оригинален македонски извод од матичната книга на родените и копија од истиот.

За хендикепирани лица барањето го поднесува законски определениот старател (старателството се докажува со оригинален документ и копија од истиот), а се поднесува и оргинална болничка документација за доказ на болеста или степенот на хендикеп, како и копија од истата.

За барањата за предвремена замена на пасош со поминат рок на важност, на пасош чиј рок на важност се уште не е поминат или оштетен пасош, при поднесувањето на барањето задолжително се презентира пасошот и копија од истиот.

Сите документи кои се поднесуваат при аплицирањето за пасош, задолжително треба да бидат на македонски јазик. Доколку се поднесува странски документ истиот задолжително треба да биде легализиран и преведен на македонски јазик, освен ако по основ на взаемност или меѓународен договор не е предвидена ваква обврска.

При поднесувањето на барањето се плаќа или се доставува доказ за платена конзуларна такса согласно Законот за административни такси чиј начин на утврдување и висина е регулирана во член 29 и член 37 точка Б Тарифен број 133 од Законот за административни такси . Информација за износот на конзуларната такса кој треба да се плати може да се добие во надлежното дипломатско – конзуларно претставништво на Република Македонија.

При поднесувањето на барањето за пасош, државјаните на Република Македонија задолжително пополнуваат и пријава за престој во странство подолго од три месеци согласно член 8 на Законот за пријаување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.


Врачување на изработени патни исправи ќе се врши во следниве периоди и градови

Соединетите Американски Држави и Канада

Врачување на изработени патни исправи во Соединетите Американски Држави и Канада

1. За поднесени барања во периодот од 1 март до 31 март 2017 година:

1 јуни - 30 јуни 2017 во Њу Џерси и Торонто
1 јуни – 15 јуни 2017 во Чикаго
16 јуни – 30 јуни 2017 во Детроит

2. За поднесени барања во периодот од 1 јуни до 30 јуни 2017 година

15 септември – 15 октомври 2017 во Њу Џерси и Торонто
15 септември – 30 септември 2017 во Чикаго
01 октомври – 15 октомври 2017 во Детроит

3. За поднесени барања во периодот од 15 септември до 15 октомври 2017 година:

1 декември – 23 декември 2017 во Њу Џерси и Торонто
1 декември – 11 декември 2017 во Чикаго
12 декември – 23 декември 2017 во Детроит

Австралија и Нов Зеланд

Врачување на изработени патни исправи во Австралија и Нов Зеланд

1. За поднесени барања во периодот од 1 март до 31 март 2017 година:

1 јуни – 9 јуни 2017 во Мелбурн
10 јуни – 15 јуни 2017 во Канбера
16 јуни – 17 јуни 2017 во Вологонг
18 јуни – 21 јуни 2017 во Сиднеј
22 јуни – 23 јуни 2017 во Њу Касл
24 јуни – 25 јуни 2017 во Бризбан
26 јуни – 28 јуни 2017 во Перт
29 јуни – 30 јуни 2017 во Аделајд

2. За поднесени барања во периодот од 1 јуни до 30 јуни 2017 година:

15 септември – 25 септември 2017 во Мелбурн
26 септември – 01 октомври 2017 во Канбера
02 октомври - 03 октомври 2017 во Вологонг
04 октомври - 06 октомври 2017 во Сиднеј
07 октомври - 08 октомври 2017 во Њу Касл
09 октомври - 10 октомври 2017 во Бризбан
11 октомври - 12 октомври 2017 во Оукланд (Нов Зеланд)
13 октомври - 15 октомври 2017 во Перт

3. За поднесени барања во периодот од 15 септември до 15 октомври 2017 година:

01 декември - 06 декември 2017 во Мелбурн
07 декември - 12 декември 2017 во Канбера
13 декември – 14 декември 2017 во Вологонг
15 декември – 16 декември 2017 во Сиднеј
17 декември – 18 декември 2017 во Њу Касл
19 декември – 20 декември 2017 во Бризбан
21 декември – 22 декември 2017 во Перт
22 декември – 23 декември 2017 во Аделајд

Европа

Врачување на изработени патни исправи во Европа

1. За поднесени барања:

28.05.2018 во Стокхолм
29.05.2018 во Гетеборг
30.05.2018 во Малме
30.05.2018 во Копенхаген
31.05.2018 во Хаг
01-02.06.2018 во Брисел
03.06.2018 во Лондон
04-05.06.2018 во  Париз
06-07-08.06.2018  во Берн
09.06.2018   во Рим
10-11.06.2018  во Венеција
12-13.06.2018  во Љубљана
14.06.2018  во Загреб
10-14.06.2018  во Берлин
02-09.06.2018  во Бон
30.05 - 01.06 2018  во Минхен
28-29.05.2018  во Виена
     

2. За поднесени барања:

07.09.2018 во Стокхолм
08.09.2018 во Гетеборг
09.09.2018 во Малме
10.09.2018 во Копенхаген
11.09.2018 во Хаг
12 - 13.09.2018 во Брисел
14.09.2018 во Лондон
13 - 17.09.2018  во Париз
18 - 21.09.2018  во Берн
22 - 23.09.2018  во Рим
24 - 25.09.2018  во  Венеција
26 - 27.09.2018  во Љубљана
28.09.2018  во Загреб
06-10.09.2018  во Виена
11 - 21.09.2018  во Минхен
22 - 24.09.2018  во Бон
25 - 26.09.2018   во Берлин

3. За поднесени барања во периодот од 15 септември до 15 октомври 2017 година:

04 декември 2017 во Стокхолм
05 декември 2017 во Гетеборг
06 декември 2017 во Малме
07 декември 2017 во Копенхаген
08 декември 2017 во Хаг
09 - 11 декември 2017 во Брисел
12 декември 2017 во Лондон
13 - 15 декември 2017 во Париз
16 - 17 декември 2017 во Берн
18 - 19 декември 2017 во Рим
20 - 21 декември 2017 во Венеција
22 - 24 декември 2017 во Љубљана
03-  04 декември 2017 во Виена
05 - 09 декември 2017 во Минхен
10 - 11 декември 2017 во Бон
12 - 23 декември 2017 во Берлин

При врачувањето на патните исправи, државјаните на Република Македонија задолжително треба да покажат оригинален валиден документ за идентификација (валиден македонски или странски документ со фотографија и податоци за лицето што поднесува барање за пасош)

Доколку е извршена замена на пасош со поминат рок на важност, на пасош чиј рок на важност сè уште не е поминат или оштетен пасош, при врачување на новиот пасош, задолжително се поднесува и стариот пасош заради негово поништување.


Информација за поднесување на барања за патни исправии нивно издавање може да се добие и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија на:

 • телефон: +389 2 3133 062,
 • мобилен телефон: +389 75 350 938 или на
 • e– mail адреса: [email protected]

Министерството за надворешни работи напоменува дека во зависност од интересот на македонските државјани во странство за добивање патни исправи преку дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија, во текот на годината е можно во случај на потреба (доколку има доволен број барања за патни исправи) да бидат опфатени и други градови во рамките на утврдените термини, кои исто така доколку има потреба, можат евентуално да претрпат и соодветни измени, за што граѓаните на Република Македонија ќе бидат навремено информирани.

 

Конзуларни услуги