04.11.2015
 • str3
 • str6
 • str4
 • str1
 • str5
 • str7
 • str8
 • str12
 • str9
 • str10
 • str11
 • str14
 • str13
 • str3
 • str6
 • str4
 • str1
 • str5
 • str7
 • str8
 • str12
 • str9
 • str10
 • str11
 • str14
 • str13

Работна посета на МНР Никола Попоски на Советот на Европа по повод 20 години од пристапување на Република Македонија кон Советот на Европа 

Конзуларни услуги