Слободен пристап до информации

Листа на информации од јавен карактер - превземи ја листата

Барање за пристап до информации од јавен карактер - превземи го барањето

Потврда за прием на барање - превземи ја потврдата

Образец за жалба - превземи го образецот

Потврда за прием на жалба - превземи ја потврдата

 

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ на Република Северна Македонија, за службени лица кои ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се определуваат:

Џулија Богатинова Костова

Тел: (02)3110333 - 02(02)3115266 - локал 227

Е-пошта: [email protected]

 

Јане Лазевски

Тел: (02)3110333 - 02(02)3115266 - локал 168

Е-пошта: [email protected]

 

Милена Крстева

Тел: (02)3110333 - 02(02)3115266 -

Е-пошта: [email protected]

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Булевар “Филип Втори Македонски“ бр. 7

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Конзуларни услуги