Слободен пристап до информации

Барање за пристап до информации од јавен карактер - превземи го барањето

Потврда за прием на барање - превземи ја потврдата

Образец за жалба - превземи го образецот

Потврда за прием на жалба - превземи ја потврдата

 

Службено лице

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува СИЛВАНА ИВАНОВСКА.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Булевар “Филип Втори Македонски“ бр. 7

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +38923217591 локал 168

Е-пошта: silvana.ivanovska@mfa.gov.mk

Конзуларни услуги