23.04.2015
 • 2015.04.23-14
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-12
  Групна слика на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-13
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-11
  Средба со Маркус Едерер, државен секретар во Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија
 • 2015.04.23-1
  Со министерот за надворешни работи на Република Словенија, Карл Ерјавец
 • 2015.04.23-3
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-2
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-4
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-6
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-5
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-8
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-7
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-9
  Учество на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”
 • 2015.04.23-14
 • 2015.04.23-12
 • 2015.04.23-13
 • 2015.04.23-11
 • 2015.04.23-1
 • 2015.04.23-3
 • 2015.04.23-2
 • 2015.04.23-4
 • 2015.04.23-6
 • 2015.04.23-5
 • 2015.04.23-8
 • 2015.04.23-7
 • 2015.04.23-9

Учество  на министерот Попоски на министерската средба на „Брдо Процесот”