07.03.2015
 • 2015.03.07-8
 • 2015.03.07-6
 • 2015.03.07-7
 • 2015.03.07-3
 • 2015.03.07-4
 • 2015.03.07-5
 • 2015.03.07-1
 • 2015.03.07-2
 • 2015.03.07-8
 • 2015.03.07-6
 • 2015.03.07-7
 • 2015.03.07-3
 • 2015.03.07-4
 • 2015.03.07-5
 • 2015.03.07-1
 • 2015.03.07-2

Учество на МНР Никола Попоски на неформалниот состанок на министрите за
надворешни работи на земјите-членки на Европската унија и земјите-кандидати за
членство во ЕУ, Рига

Конзуларни услуги