Entry Visa for the Republic of North Macedonia

А

AFGHANISTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Afghanistan

AFGHANISTAN

YES    

AUSTRIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Austria

AUSTRIA

NO Vienna
phone: +4315248757
 

AUSTRALIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Australia

AUSTRALIA

NO Canberra
phone: +61262826220
Melbourne
phone: +61398672200
 

ALBANIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Albania

ALBANIA

NO Tirana
Phone: ++35542274765
Right to enter the country with valid biometric ID card.

ALGERIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad
Notes

Algeria

ALGERIA

YES    

ANGOLA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Angola

ANGOLA

YES    

ANDORRA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Andorra

ANDORRA

NO    

ANTIGUA AND BARBUDA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad
Notes

Antigua-and-Barbuda

ANTIGUA AND BARBUDA

NO    

AZERBAIJAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Azerbaijan

AZERBAIJAN

NO Ankara
Phone: +903124399204
Visas shall not be required for stays of up to  90 days in any 180-day period, from 16 March to 15 September 2019.

ARGENTINA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Argentina

ARGENTINA

NO  

Visa is not required for holders of diplomatic and service passports.

ARMENIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Armenia

ARMENIA

YES    

B

BANGLADESH

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bangladesh

BANGLADESH

YES    

BARBADOS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Barbados

BARBADOS

NO    

BAHAMAS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bahamas

BAHAMAS

NO    

BAHRAIN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bahrain

BAHRAIN

YES    

BELGIUM

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Belgium

BELGIUM

NO Брисел
phone: +3227345687
 

BELIZE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Belize

BELIZE

YES    

BELORUS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Belarus

BELORUS

YES Москва
phone: +74991243357

Виза не е потребна за:

 • дипломатски и службени патни исправи; - граѓанските патни исправи клаузула „деловно“;
 • туристички и групни патувања во организација на туристички агенции и поединечно со „ваучер“;
 • посета на роднини или пријатели со заверена покана;
 • итни случаи со заверена телеграма;
 • посета на гроб на роднина со потврда од Црвен крст;
 • патување од здравствени причини, со упат или покана од здравствена организација.

BENIN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Benin

BENIN

YES    

BOLIVIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bolivia

BOLIVIA

YES    

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bosnia-and-Herzegovina

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NO Sarajevo
phone: +38733206004
Од 1 декември 2018 година стапи на сила Спогодбата меѓу Владата на РМ и Советот на Министри на БиХ за патување на државјаните на двете земји, со која државјаните ќе може да остваруваат влез, транзит и излез од државите и со лична карта.

BOTSWANA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Botswana

BOTSWANA

NO    

BRAZIL

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Brazil

BRAZIL

NO    

BRUNEI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Brunei

BRUNEI

NO    

BULGARIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bulgaria

BULGARIA

NO Sofia
phone: +35928705098
 

BURKINA FASO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Burkina-Faso

BURKINA FASO

YES    

BHUTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Bhutan

BHUTAN

YES    

BURUNDI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Burundi

BURUNDI

YES    

BURMA / MYANMAR

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Myanmar

BURMA / MYANMAR

YES    

C

CAMBODIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cambodia

CAMBODIA

YES    

CAMEROON

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cameroon

CAMEROON

YES    

CANADA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Canada

CANADA

NO Otava
phone: +16132343882
Toronto
phone: +14163222196
 

CAPE VERDE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cape-Verde

CAPE VERDE

YES    

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Central-African-Republic

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

YES    

CHAD

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Chad

CHAD

YES    

CHILE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Chile

CHILE

NO    

CHINA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

China

CHINA

YES Beijing
phone: +861065327846

Виза на е потребна за носители на:

 • дипломатски и службени патни исправи;
 • граѓански патни исправи со клаузула „деловно“;
 • кинеска патна исправа за службени потреби - passport for public affairs.

COLOMBIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Colombia

COLOMBIA

NO    

COMOROS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Comoros

COMOROS

YES    

CONGO REPUBLIC

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Republic-of-the-Congo

CONGO REPUBLIC

YES    

COSTA RICA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Costa-Rica

COSTA RICA

NO    

CÔTE D’IVOIRE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cote-dIvoire

CÔTE D’IVOIRE

YES    

CROATIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Croatia

CROATIA

NO Zagreb
phone: +38514572812
 

CUBA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cuba

CUBA

NO    

CYPRUS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Cyprus

CYPRUS

NO    

CZECH REPUBLIC

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Czech-Republic

CZECH REPUBLIC

NO Prague
phone: +420222521093
 

D

DENMARK

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Denmark

DENMARK

NO Copenhagen
phone: +4539766920
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Democratic-Republic-of-the-Congo

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

YES    

DJIBOUTI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Djibouti

DJIBOUTI

YES    

DOMINICA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Dominica

DOMINICA

YES    

DOMINICAN REPUBLIC

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Dominican-Republic

DOMINICAN REPUBLIC

YES    

E

ECUADOR

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Ecuador

ECUADOR

YES    

EGYPT

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Egypt

EGYPT

YES Cairo
phone: +20223805269
phone: +20227508501
 

EQUATORIAL GUINEA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Equatorial-Guinea

EQUATORIAL GUINEA

YES    

EL SALVADOR

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

El-Salvador

EL SALVADOR

NO    

ERITREA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Eritrea

ERITREA

YES    

ESTONIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Estonia

ESTONIA

NO Stockholm
phone: +4686672145
 

ESWATINI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SWAZILAND

ESWATINI

YES    

ETHIOPIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Ethiopia

ETHIOPIA

YES    

F

FIJI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Fiji

FIJI

YES    

FINLAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Finland

FINLAND

NO Stockholm
phone: +4686672145
 

FRANCE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

France

FRANCE

NO Paris
phone: +33145771050
 

G

GABON

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Gabon

GABON

YES    

GHANA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Ghana

GHANA

YES    

GAMBIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Gambia

GAMBIA

YES    

GUYANA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Guyana

GUYANA

YES    

GUATEMALA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Guatemala

GUATEMALA

NO    

GUINEA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Guinea

GUINEA

YES    

GUINEA-BISSAU

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Guinea-Bissau

GUINEA-BISSAU

YES    

GERMANY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Germany

GERMANY

NO Berlin
phone: +493089069511
Munich
phone: +498954244756
Bonn
phone: +49228237986
 

GRENADA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Grenada

GRENADA

YES    

GEORGIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Georgia

GEORGIA

YES  

Виза не е потребна за:

 • дипломатски и службени патни исправи;
 • граѓанските патни исправи клаузула „деловно“;
 • туристички и групни патувања во организација на туристички агенции и поединечно со „ваучер“;
 • посета на роднини или пријатели со заверена покана;
 • итни случаи со заверена телеграма;
 • посета на гроб на роднина со потврда од Црвен крст;
 • патување од здравствени причини, со упат или покана од здравствена организација.

GREECE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Greece

GREECE

NO Athens
phone: +302106749585
Thessaloniki
phone: +302310277348
 

H

HAITI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Haiti

HAITI

YES    

HOLY SEE (VATICAN)

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

VATICAN

HOLY SEE (VATICAN)

NO Rome
phone: +3906635878
 

HONDURAS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Honduras

HONDURAS

NO
E-mail: [email protected]
 

HONG KONG - CHINESE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Hong-Kong

HONG KONG - CHINESE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

NO Beijing
phone: +861065327846/td>
 

HUNGARY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Hungary

HUNGARY

NO Budapest
phone: +3613360511
 

I

ISRAEL

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Israel

ISRAEL

NO Tel Aviv
phone: +972737154900
 

INDIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

India

INDIA

YES New Delhi
phone: +911146142602
Виза не е потребна за носители на дипломатски патни исправи.

INDONESIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Indonesia

INDONESIA

YES   Виза не е потребна за носители на дипломатски и службени патни исправи.

IRAQ

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Iraq

IRAQ

YES    

IRAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Iran

IRAN

YES   Виза не е потребна за носители на дипломатски и службени патни исправи.

IRELAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Ireland

IRELAND

NO London
phone: +442079760535
 

ICELAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Iceland

ICELAND

NO London
phone: +442079760535
 

ITALY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Italy

ITALY

NO Rome
phone: +39068419868
Venice
phone: +390415320282
 

J

JAMAICA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Jamaica

JAMAICA

YES    

JAPAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Japan

JAPAN

NO Viena
phone: +4315248757
 

JORDAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Jordan

JORDAN

YES    

K

KAZAKHSTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kazakhstan

KAZAKHSTAN

YES Astana
phone: +77002221973
e-mail: [email protected]

 Виза не е потребна за носители на :

 • дипломатски и службени патни исправи:

KENYA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kenya

KENYA

YES    

KYRGYZSTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kyrgyzstan

KYRGYZSTAN

YES Ankara
phone: +903124399204
 

KIRIBATI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kiribati

KIRIBATI

YES    

KOSOVO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kosovo

KOSOVO

NO Pristina
phone: +38138247462
 

KUWAIT

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Kuwait

KUWAIT

YES    

L

LAOS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Laos

LAOS

YES    

LATVIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Latvia

LATVIA

NO Warsaw
phone: +48226517291
 

LESOTHO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Lesotho

LESOTHO

YES    

LEBANON

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Lebanon

LEBANON

YES    

LIBERIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Liberia

LIBERIA

YES    

LIBYA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

LIBYA

LIBYA

YES    

LITHUANIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

LITHUANIA

LITHUANIA

NO Warsaw
phone: +48226517291
 

LIECHTENSTEIN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

NO Bern
phone: +41313520002
 

LUXEMBOURG

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

LUXEMBURG

LUXEMBOURG

NO Brussels
phone: +3227345687
 

M

MADAGASCAR

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MADAGASCAR

MADAGASCAR

YES    

MACAU CHINESE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MACAO – SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

MACAU CHINESE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

NO    

MALAWI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MALAWI

MALAWI

YES    

MALDIVES

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MALDIVES

MALDIVES

YES    

MALAYSIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MALAYSIA

MALAYSIA

NO    

MALI

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MALI

MALI

YES    

MALTA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MALTA

MALTA

NO Rome
phone: +39068419868
 

NORTHERN MARIANA ISLANDS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NORTHERN MARIANA ISLANDS

NORTHERN MARIANA ISLANDS

YES    

MOROCCO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MOROCCO

MOROCCO

YES    

MARSHALL ISLANDS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

THE MARSHALL ISLANDS

MARSHALL ISLANDS

YES    

MAURITANIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MAURITANIA

MAURITANI

YES    

MAURITIUS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MAURITIUS

MAURITIUS

NO    

MEXICO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MEXICO

MEXICO

NO    

MICRONESIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MICRONESIA

MICRONESIA

YES    

MOZAMBIQUE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

YES    

MOLDOVA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MOLDOVA

MOLDOVA

NO Букурешт
phone: +40212100880
phone: +40212105901
 

MONACO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MONACO

MONACO

NO    

MONGOLIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MONGOLIA

MONGOLIA

YES Beijing
phone: +861065327846

Виза на е потребна за носители на:

 • дипломатски и службени патни исправи;
 • граѓански патни исправи со клаузула „деловно“

MONTENEGRO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

MONTENEGRO

MONTENEGRO

NO Podgorica
phone: +38281667415
 • Право на влез со важечка биометриска лична карта;
 • Не се наплатува такса за одобрување на привремен и постојан престој.

N

NAMIBIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NAMIBIA

NAMIBIA

YES    

NAURU

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NAURU

NAURU

YES    

NEPAL

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NEPAL

NEPAL

YES    

NETHERLANDS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

THE NETHERLANDS

NETHERLANDS

NO The Hague
phone: +331704274464
 

NIGER

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NIGER

NIGER

YES    

NIGERIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NIGERIA

NIGERIA

YES    

NICARAGUA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NICARAGUA

NICARAGUA

NO    

NEW ZEALAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NEW ZEALAND

NEW ZEALAND

NO    

NORTH KOREA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

North-Korea

NORTH KOREA

YES Beijing
phone: +861065327846
 

NORWAY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

NORWAY

NORWAY

NO Oslo
phone: +4722551544
 

O

OMAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

OMAN

OMAN

YES    

P

PAKISTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PAKISTAN

PAKISTAN

YES    

PALAU

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

ПАЛУ

PALAU

YES    

PANAMA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PANAMA

PANAMA

NO    

PARAGUAY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PARAGUAY

PARAGUAY

NO    

PERU

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PERU

PERU

NO    

PHILIPPINES

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PHILIPPINES

PHILIPPINES

YES    

POLAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

POLAND

POLAND

NO Warsaw
phone: +48226517291
 

PORTUGAL

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PORTUGAL

PORTUGAL

NO Париз
phone: +33145771050
 

PAPUA NEW GUINEA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NEW GUINEA

YES    

Q

QATAR

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

QATAR

QATAR

YES Qatar
phone: +9744931374
 

R

ROMANIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

ROMANIA

ROMANIA

NO Bucharest
phone: +40212100880
 

RWANDA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

RWANDA

RWANDA

YES    

RUSSIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

THE RUSSIAN FEDERATION

RUSSIA

NO Skopje
phone: +389(02)3117160
Address: Пиринска 44, 1000 Skopje 
E-mail: [email protected]

Виза не е потребна за:

 • носители на дипломатски и службени патни исправи;
 • носители на граѓански патни исправи што имаат одобрение за привремен или постојан престој;
 • Visas shall not be required for short stays of up to 90 days in any 180-day period, from 16 March 2019 to 15 March 2020.

S

SAMOA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAMOA WESTERN

SAMOA

YES    

SAN MARINO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAN MARINO

SAN MARINO

NO    

SAUDI ARABIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAUDI ARABIA

SAUDI ARABIA

YES Ankara
phone: +903124399204
 

SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAO TOME AND PRINCIPE

SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

YES    

SAINT LUCIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SANTA LUCIA

SAINT LUCIA

YES    

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

YES    

SAINT KITTS AND NEVIS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT KITTS AND NEVIS

NO    

SOLOMON ISLANDS

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SOLOMON ISLANDS

SOLOMON ISLANDS

YES    

SOUTH KOREA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

South-Korea

SOUTH KOREA

NO    

SURINAME

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SURINAME

SURINAME

YES    

SEYCHELLES

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SEYCHELLES

SEYCHELLES

NO    

SENEGAL

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SENEGAL

SENEGAL

YES    

SIERRA LEONE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SIERRA LEONE

SIERRA LEONE

YES    

SINGAPORE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SINGAPORE

SINGAPORE

NO    

SYRIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SYRIA

SYRIA

YES    

SLOVAKIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SLOVAKIA

SLOVAKIA

NO Виена
phone: +4315248756
 

SLOVENIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SLOVENIA

SLOVENIA

NO Љубљана
phone: +38614210021
 

SOMALIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SOMALIA

SOMALIA

YES    

SUDAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SUDAN

SUDAN

YES    

SWITZERLAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SWITZERLAND

SWITZERLAND

NO Bern
phone: +41313520002
 

SWEDEN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SWEDEN

SWEDEN

NO Stockholm
phone: +4686672145
 

SPAIN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SPAIN

SPAIN

NO Madrid
phone: +34915717298
 

SRI LANKA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SRI LANKA

SRI LANKA

YES    

SERBIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SERBIA

SERBIA

NO Belgrade
phone: +381113284981
 • Право на влез со важечка биометриска лична карта;
 • Не се наплатува такса за одобрување на привремен и постојан престој

SOUTH AFRICAN REPUBLIC

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

SOUTH AFRICAN REPUBLIC

SOUTH AFRICAN REPUBLIC

YES    

STATE OF PALESTINE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

Palestine

STATE OF PALESTINE

YES    

T

TAIWAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TAIWAN

TAIWAN

NO  

Visa is not required for:

 • holders of diplomatic and official passports;
 • the exemption from the visa requirement applies only to holders of passports issued by Taiwan which include an identity card number, for entry and stay up to 90 days during 180 days, in the period from 1 April 2019 to 31 March 2020.

THAILAND

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

THAILAND

THAILAND

YES    

TANZANIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TANZANIA

TANZANIA

YES    

TAJIKISTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TAJIKISTAN

TAJIKISTAN

YES    

TIMOR-LESTE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

EAST TIMOR

TIMOR-LESTE

YES    

TOGO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TOGO

TOGO

YES    

TONGA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TONGA

TONGA

YES    

TRINIDAD AND TOBAGO

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TRINIDAD AND TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

YES    

TUVALU

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TUVALU

TUVALU

YES    

TUNISIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TUNISIA

TUNISIA

YES    

TURKMENISTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TURKMENISTAN

TURKMENISTAN

YES    

TURKEY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

TURKEY

TURKEY

NO Ankara
phone: +903124399204
Istanbul
phone: +902122512233
 

U

UGANDA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

UGANDA

UGANDA

YES    

UKRAINE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

UKRAINE

UKRAINE

NO Kiev
phone: +380442386616

Visas shall not be required for short stays of up to 90 days in any 180-day period, from 16 March 2019 to 15 March 2020.

UNITED ARAB EMIRATES

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED ARAB EMIRATES

NO Doha
phone: +9744931374
 

UNITED KINGDOM

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

United-Kingdom

UNITED KINGDOM

NO London
phone: +442079760535
 

USA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

USA

USA

NO Washington
phone: +12026670501
Chicago
phone: +13124198020
Detroit
phone: +12483545537
 

URUGUAY

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

URUGUAY

URUGUAY

NO    

UZBEKISTAN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

UZBEKISTAN

UZBEKISTAN

YES Ankara
phone: +903124399204
 

V

VENEZUELA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

VENEZUELA

VENEZUELA

NO    

VIETNAM

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

VIETNAM

VIETNAM

YES Пекинг
phone: +861065327846
Од 14 октомври 2016 година виза за краткорочен престој (три месеци во секој шестмесечен период сметано од денот на првото влегување) не е потребна за носители на дипломатски и службени пасоши. Виза за влез не е потребна и за носители на дипломатски и службени пасоши (и нивните брачни партнери и деца) кои се упатени на работа во дипломатска мисија, конзуларно претставништво или претставништво на меѓународна организација.

Y

YEMEN

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

YEMEN

YEMEN

YES    

Z

ZAMBIA

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

ZAMBIA

ZAMBIA

YES    

ZIMBABWE

Country VISA ? Competent diplomatic mission/consular post of North Macedonia abroad Notes

ZIMBABWE

ZIMBABWE

YES