21.01.2015
 • 2015.01.21-1
 • 2015.01.21-3
 • 2015.01.21-2
 • 2015.01.21-5
 • 2015.01.21-4
 • 2015.01.21-6
 • 2015.01.21-8
 • 2015.01.21-7
 • 2015.01.21-10
 • 2015.01.21-9
 • 2015.01.21-12
 • 2015.01.21-11
 • 2015.01.21-14
 • 2015.01.21-13
 • 2015.01.21-1
 • 2015.01.21-3
 • 2015.01.21-2
 • 2015.01.21-5
 • 2015.01.21-4
 • 2015.01.21-6
 • 2015.01.21-8
 • 2015.01.21-7
 • 2015.01.21-10
 • 2015.01.21-9
 • 2015.01.21-12
 • 2015.01.21-11
 • 2015.01.21-14
 • 2015.01.21-13

Средба на министерот за надворешни работи, Никола Попоски со неговиот австриски колега,
сојузниот министер за Европа, интеграција и надворешни работи на Република Австрија, Себастиjан
Курц

Конзуларни услуги