Архива

Во рамки на министерскиот состанок што се одржа на 21 и 22 април 2016 година во Солун, министерот за надворешни

...

Никола Попоски, министер за надворешни работи на Република Македонија
Скопје, 31 декември 2013

...

Министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски, денес ги прими копиите од

...

Конзуларни услуги