Односите на Република Македонија со европските држави постојано се развиваат во духот на пријателство, меѓусебно разбирање и доверба и отсуство на отворени или спорни прашања. Со повеќето од нив продолжува нагорниот тренд на развојот на соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план.

Во 2013 година со соодветни свечени настани беше одбележана 20-годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи на Република Македонија со следниве држави: Кралството Данска, Република Финска, Француската Република, Сојузна Република Германија, Исланд, Италијанската Република, Кралството Холандија, Кралството Норвешка, Полска, Кралството Шведска, Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

Конзуларни услуги