Ако не сте државјанин на Р. Северна Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Северна Македонија или да поминете преку територијата на Република Северна Македонија тогаш задолжително проверете дали Ви е потребна виза. Прочитајте повеќе за:

Визи за влез во Република Северна Македонија >>

Влез во Република Северна Македонија со Шенген виза >>

Видови визи за влез во Република Северна Македонија >>

Влез во Република Северна Македонија со британска, канадска или американска виза >>

Конзуларни услуги