Ако не сте државјанин на Р. Северна Македонија и имате намера да влезете и престојувате во Република Северна Македонија или да поминете преку територијата на Република Северна Македонија тогаш задолжително проверете дали Ви е потребна виза. Прочитајте повеќе за:

Entry Visa for the Republic of North Macedonia >>

Entry in the Republic of North Macedonia for Schengen Visa Holders >>

Types of entry visas for North Macedonia >>

Entering the Republic of North Macedonia with British, Canadian or U.S. visa >>