1. Потребни документи за патување во странство:

  • Биометриски пасош со рок на важност подолг од планираниот престој во странство. За одредени држави е потребно патната исправа да има валидност најмалку 6 месеци подолга од почетниот период на патување. Повеќе информации прочитајте на Патни исправи >>
  • Виза за земјите на претстој. Повеќе информации прочитајте на Информации за визи >>.
  • Патничко осигурување за време на престојот во странство.

2. За претстој во одредени држави е неопходна превентивна здравствена заштита.

За листата на држави за кои е неопходна превентивна здравствена заштита можете да прочитате повеќе на:

 Информации за патници што патуваат во земји за кои е неопходна превентивна здравствена заштита >>

Конзуларни услуги