Погледнете неколку корисни информации презентирани на веб страната на Царинската Управа на Република Македонија:

Конзуларни услуги