Протоколарен список
MFA   МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
ПРОТОКОЛ
Последно ажурирање: април 2017
 • ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА +

  Кабинет на Претседателот, Вила Водно

  • „Ацо Караманов“ 33А 1 000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3253 124
  • факс: (+389 2) 3253 150
  • факс – Сектор за надворешна политика: (+389 2) 3253 155
  • e-mail: contact@president.mk
    телефон факс
  д-р Ѓорге ИВАНОВ    
  Претседател 3253 105 3253 150
  Борис ЈОСИФОВСКИ    
  Генерален секретар 3253 130 3253 150
  М-р Иле МАСАЛКОВСКИ    
  Заменик генерален секретар за организациони и протоколарни работи 3253 107 3253 150
  Љубен АРНАУДОСКИ    
  Заменик генерален секретар за правни и финансиски работи 3253 112 3253 155
  д-р Дарко КОСТАДИНОВСКИ    
  Државен советник за надворешна политика 3253 120 3253 155
  д-р Гуле ГУЛЕВ    
  Државен советник  3253 125 3253 150
  д-р Флора КАДРИУ    
  Посебен советник на претседателот за внатрешна политика 3253 154 3253 150
  Љуљета КУФЛИЈУ    
  Советник за меѓунационални односи 3253 111 3253 155
  Билјана СТЕФКОВСКА    
  Сектор за внатрешна политика 3253 128 3253 150
  Игор КАРОВСКИ    
  Сектор за односи со јавност 3253 129 3253 150
  Јана ДЕСКОВСКА ПЕПЕЉУГОВСКА    
  Протокол 3253 114 3253 158
 • СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „11 Октомври“ ББ 1000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3112 255
  • факс: (+389 2) 3111 675; 3237 947
  • e-mail: sobranie@sobranie.mk
    телефон факс
  Трајко ВЕЉАНОСКИ    
  Претседател 3113 268 3113 643
  Антонијо МИЛОШОСКИ    
  потпретседател 3112 324 3112 324
  Рафис АЛИТИ    
  потпретседател 3119 110 3119 110
  Рената Дескоска    
  трет поптретседател 3136 082  
  Сања Угриновска Спасеновска    
  шеф на Кабинетот на претседателот 3112 271 3112 271
  Жарко ДЕНКОВСКИ    
  генерален секретар 3112 255  
  Вјекослав АНЃЕЛОВСКИ    
  заменик на генералниот секретар 311255  
    локал 278  
  Весна СТОИМЕНОВСКА    
  заменик на генералниот секретар 311255  
    локал 243  
  Генци МУХАРЕМИ    
  заменик на генералниот секретар 311255  
    локал 344  
  Владо КРАЛЕВСКИ    
  раководител на Одделението за протоколарни работи 3119 599 3113 683
    3113 683 3111 675
 • КООРДИНАТОРИ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „11 Октомври“ ББ 1000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3112 255
  • факс: (+389 2) 3111 675; 3237 947
  Илија ДИМОВСКИ
  координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ
  Горан Сугарески
  координатор на пратеничката група на СДСМ
  Талат ЏАФЕРИ
  координатор на пратеничката група на ДУИ
  Имер АЛИУ
  координатор на пратеничката група на ДПА
 • ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „11 Октомври“ ББ 1000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3112 255
  • факс: (+389 2) 3111 675; 3237 947
  Трајко ВЕЉАНОВСКИ
  претседател на Комисијата за уставни прашања
  Зоран ИЛИОСКИ
  претседател на Комисијата за прашања на изборите и именувањата
  Светлана ЈАКИМОВСКА
  претседател на Законодавно-правната комисија
  Александар НИКОЛОСКИ
  претседател на комисијата за деловнички и мандатно - имунитетни прашања
  Емил ДИМИТРИЕВ
  претседател на Комисијата за одбрана и безбедност
  Владимир ЃОРЧЕВ
  претседател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците
  Антонијо МИЛОШОСКИ
  претседател на Комисијата за надворешна политика
  Ернад ФЕЈЗУЛА
  претседател на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот
  Хари ЛОКВЕНЕЦ
  претседател Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање
  Горан МИСОВСКИ
  претседател на Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана
  Марјанчо НИКОЛОВ
  претседател на Комисијата за финансирање и буџет
  Љупчо ДИМОСКИ
  претседател на Комисијата за економски прашања
  Панче ОРЦЕВ
  претседател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство
  Реџаил ИСМАИЛИ
  претседател на Комисијата за транспорт, врски и екологија
  Олга НАЈДЕНОСКА
  претседател на Комисијата за образование, наука и спорт
  Силвана БОНЕВА
  претседател на Комисијата за култура
  Јагода ШАХПАСКА
  претседател на Комисијата за здравство
  Јован МИТРЕСКИ
  претседател на Комисијата за труд и социјална политика
  Ермира МЕХМЕТИ
  претседател на Комисијата за европски прашања
  Даниела РАНГЕЛОВА 
  претседател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите
  Џеват АДЕМИ
  претседател на Комисијата за локална самоуправа
 • ДЕЛЕГАЦИИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „11 Октомври“ ББ 1000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3112 255
  • факс: (+389 2) 3111 675; 3237 947
  Александар НИКОЛОСКИ
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС на СЕ)
  Рената ДЕСКОСКА
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)
  Трајко ВЕЉАНОСКИ
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната Унија
  Јулијана СИЛЈАНОВСКА
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива
  Ермира МЕХМЕТИ - ДЕВАЈА
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатланската договорна организација (ПС НАТО)
  Силвана БОНЕВА
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на медитеранот (ПС на Медитеранот)
  Трајко ВЕЉАНОСКИ
  шеф на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа
  Џеват АДЕМИ
  шеф на делегацијата на Секцијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата
  Кенан ХАСИПИ
  претседател, шеф на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
 • КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • булевар „Илинден“ бр.2 1000 Скопје
  • тел: (+389 2 ) 3118 022; 3222 242
  • факс: (+389 2) 3115 285
    телефон факс
  г. Емил ДИМИТРИЕВ    
  Претседател 3115 389 3112 561
  м-р Мартин ПРОТОЃЕР    
  шеф на Канцеларијата на Претседателот 3115 431 3123 425
    3113 512  
  Билјана СТОЈАНОВСКА    
  протокол 3118 028 3116 785
  Зоран ПОПОВИЌ    
  протокол 3118 028 3116 785
 • ЗАМЕНИЦИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • булевар „Илинден“ бр.2 1000 Скопје
  • тел: +389 (0) 2 3118 022
    телефон факс
  м-р Владимир ПЕШЕВСКИ    
  Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања 3114 258 3221 506
    3134 211  
  Никола ПОПОСКИ    
  Заменик на Претседателот на Владата и Министер за надворешни работи    
       
  Никола ТОДОРОВ     
  Заменик на Претседателот на Владата и Министер за здравство     
       
  Фестим ХАЛИЛИ    
  Заменик на Претседателот на Владата задолжен за спроведување на Рамковниот договор 3114 397 3114 031
       
  Арбр АДЕМИ    

  Заменик на Претседателот на Владата задолжен за европски прашања 

     
  Кирил БОЖИНОВСКИ    
  генерален секретар на Владата 3119 301 3228 221
  Тахир ХАНИ    
  заменик генерален секретар на Владата 3118 022  
  Александар ЃОРЃИЕВ    
  портпарол 3118 022  
  Муамет ХОЏА    
  портпарол 3118 022  
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

  • „Филип Втори Македонски“ бр. 7, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3115 266; 3110 333
  • факс: (+389 2) 3115 790
  • www.mfa.gov.mk
  • e-mail: mailmnr@mfa.gov.mk
    телефон факс
  м-р Никола ПОПОСКИ    
  Заменик претседател на Владата  и министер за надворешни работи на Република Македонија 3119 190 3115 790
  Илија ИСАЈЛОВСКИ    
  заменик министер 3120 392 3115 790
  Елена КУЗМАНОВСКА    
  државен секретар 3128 106 3115 790
 • ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

  • „Филип Втори Македонски“ бр. 7, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3115 266; 3110 333
  • факс: (+389 2) 3115 790
  • www.mfa.gov.mk
  • e-mail: mailmnr@mfa.gov.mk
  Агнеза РУСИ
  Директор за координација на работите во Кабинетот на министерот (Шеф на Кабинет)
  Александар УГРИНОСКИ
  Директор на Директорат за организациони работи
  Горан СТЕФЧЕВСКИ
  Директор на Директорат за билатерални односи со државите од Југоисточна Европа и регионални иницијативи
  Корнелија УТЕВСКА ГЛИГОРОВСКА
  Директор на Директорат за билатерални односи со европски држави
  Ненад КОЛЕВ
  Директор на Директорат за билатерални односи со воневропски држави
  Рамадан НАЗИФИ
  Директор на Директорат за Европска Унија
  Игор ЏУНДЕВ
  Директор на Директорат за мултилатерални односи
  Мира КРАЈАЧИЌ
  Директорат за политичко безбедносна соработка
  Хилда КОЛЕВСКА
  Директор на Директорат за економска дипломатија
  Гоце ГЕОРГИЕВСКИ
  Директор на Директорат за аналитика, јавна дипломатија и дипломатски архив
  Звонимир ПОПОВИЌ
  Директор на Директорат за конзуларни работи 
  Абдулкадар МЕМЕТИ
  Директор на Институт за геостратешки планирања и надворешни планирања
  Аделина МАРКУ
  Директор на Директоратот за дипломатска академија
  Кенан РАМАДАНИ
  Директор на Директоратот за Дипломатски Протокол (Шеф на Протокол)
  Наташа ДЕСКОСКА
  Директор на Директоратот за меѓународно право
  Роза ЖИВКОВСКА
  Директор - главен внатрешен ревизор
  Александар ТАВЧИОСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Илјаз САБРИУ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Михајло ТРПКОВСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Виктор ДИМОВСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Јон ИВАНОВСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Мухамед ХАЛИЛИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Јован ТЕГОВСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
  Александар ВАСИЛЕВСКИ
  Амбасадор во Министерството за надворешни работи
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

  • „Орце Николов“ бр.116, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3282 042
  • факс: (+389 2) 3283 968
  • e-mail:kabinetmo@morm.gov.mk
    телефон факс
  Зоран ЈОЛЕВСКИ    
  министер за одбрана 3112 872 3282 354
    3282 002  
  Д-р Беким МАКСУТИ    
  заменик министер 3282 022 3227 835
  Елизабета ЧУПОВСКА РИСТОВА     
  државен секретар 3282 009  
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

  • „Димче Мирчев“ бр.9, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3117 222
  • факс: (+389 2) 3112 468
  • e-mail:kontakt@moi.gov.mk
    телефон факс
  Агим  НУХИУ    
  министер за внатрешни работи 3111 042 3143 400
    3221 972 3116 051
       
  заменик министер 3143 349 3116 221
    3112 468  
  Сања ДИМИТРИЕВСКА    
  државен секретар 3143 241 3142 788
 • УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ +

    телефон факс
       
  директор 3143 208 3142 243

   Владимир Атанасовски

 • БИРО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ +

    телефон факс
       
  директор 3143 170 3122 230

  Митко Чавков

 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

  • „Димитрие Чуповски“ бр. 9, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3116 493
  • факс: (+389 2) 3226 975
  • e-mail: cabinet@mjustice.gov.mk
    телефон факс
  Валдет ЏАФЕРИ    
  министер за правда 3230 745 3226 975
    3106 576  
  Билјана БРИШКОСКА БОШКОВСКИ    
  заменик министер 3128 059 3227 327
    3106 550  
       
  државен секретар 3116 648 3116 002
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

  • „Даме Груев“ бр. 12, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3255 300
  • факс: (+389 2) 3255 721
  • e-mail: finance@finance.gov.mk
    телефон факс
  Кирил МИНОСКИ    
  министер за финансии 3116 012 3117 280
    3106 144  
  Гзим БЕАДИНИ    
  заменик министер 3106 167 3129 131
    3129 039  
  Игор ДИМИТРОВ    
  државен секретар 3129 039 3129 131
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

  • „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје (Зграда на БЕТОН А.Д.)
  • тел: 3093 485
  • e-mal: info@economy.gov.mk
    телефон факс
  Дритон КУЧИ    
  министер за економија 3093 408 3084 472
    3084 471  
  Христијан ДЕЛЕВ    
  заменик министер 3093 412 3084 901
    3093-400 3084-902
  Анета ДИМОВСКА    
  државен секретар 3093 404 3093 511
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

  • „Аминта Tрети“ бр. 2, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3134 477
  • факс: (+389 2) 3230 429
  • e-mail:info@mzsv.gov.mk
    телефон факс
  М-р Михаил ЦВЕТКОВ    
  министер за земјоделство, шумарство и водостопанство 3113 045 3230 429
    3113 307  
  Ванчо КОСТАДИНОВСКИ    
  заменик министер 3222 395 3124 224
  Д-р Бесир ЈАШАРИ    
  државен секретар 3222 396 3222 396

   

  :info@mzsv.gov.mk

 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

  • 50 та Дивизија бр.14, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3112 500
  • факс: (+389 2) 3113 014
    телефон факс
  Никола ТОДОРОВ    
  министер за здравство 3126 206 3113 014
  Јовица АНДОНОВСКИ    
  заменик министер 3123 009 3113 014
  Насуф ИПЧЈА    
  државен секретар 3123 009 3119 697
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

  • „Св.Кирил и Методи“ бр.54, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3117 896
  • факс: (+389 2) 3118 414
  • e-mail: contact@mon.gov.mk
    телефон факс
  Пиштар ЛУТФИУ    
  министер за образование и наука 3117 896 3118 414
    3106 525  
  Спиро РИСТОВСКИ    
  заменик министер 3106 522 3117 631
    3106 543  
  Елизабета ТОДОРОВСКА    
  државен секретар 3106 517 3117 631
    3226 744  
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

  • „Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3117 288
  • факс: (+389 2) 3118 242
  • e-mail: mtsp@mtsp.gov.mk
    телефон факс
  Ибрахим ИБРАХИМИ    
  министер за труд и социјална политика    
       
       
  заменик министер  3106 212 3220 408
    3106 210  
       
  заменик министер 3106 214 3118 242
    3220 408  
  Енвер ХУСЕЈИН    
  државен секретар 3106 291 3116 417
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

  • ул.„Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3253 921
  • факс: (+389 2) 3253 920
  • е-маил: info@mls.gov.mk  
    телефон факс
  Ширет ЕЛЕЗИ     
  министер за локална самоуправа 3106 302 3106 303
  Љупчо ПРЕНЏОВ    
  заменик министер 3106 302 3106 303
  Билјана Цветановска - ГУГОСКА    
  државен секретар 3106 382 3106 303
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

  • бул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, 1000 Скопје
  • тел:+389 2 3240 600, 3240 551, 3240 523
  • е-маил: info@kultura.gov.mk
    телефон факс
  Елизабета КАНЧЕСКА МИЛЕВСКА    
  министер за култура 3240 500 3226 920
    3240 555  
  Драган НЕДЕЉКОВИЌ    
  заменик министер 3240 523 3240 561
  Бехиџудин ШЕХАБИ    
  државен секретар 3240 565 3240 567
 • МИНИСТЕРСТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ +

  МИНИСТЕРСТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

  • „Даме Груев“ бр. 6, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3145 497
  • факс: (+389 2) 3126 228
  • е-маил: info@kultura.gov.mk
    телефон факс
  Владо МИСАЈЛОВСКИ    
  министер за транспорт и врски 3145 420 3126 228
  Фатон ПОЛОЖАНИ    
  заменик министер 3145 486 3296 212
    3123 292  
       
  државен секретар 3145 491 3126 228
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

  • бул.„Гоце Делчев“ бр. 18, 1000 Скопје 
  • тел.: (+389 2) 3215 503
  • факс: (+389 2) 3220 165
  • web: www.moepp.gov.mk
    телефон факс
  Башким АМЕТИ    
  министер за животна средина и просторно планирање 3251 460 3220 165
  м-р Стево ТЕМЕЛКОВСКИ    
  заменик министер 3251 417  
  Соња ЛЕПИТКОВА    
  државен секретар 3251 423  
 • МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА +

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

  • бул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје 
  • тел: (+389 2) 3200 870
  •        (+389 2) 3200 970
  • е-маил: contact_mis@mioa.gov.mk
    телефон факс
   Марта АРСОВСКА ТОМОВСКА    
  министер за информатичко општество 3200 870 3221 883
   email: cabinet@mioa.gov.mk 3200 970  
  Тимчо МУЦУНСКИ     
  заменик министер 3200 885  3200 899 
  Јахи ЈАХИЈА 3200 889  
  државен секретар    
 • МИНИСТРИ БЕЗ РЕСОР +

  ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • булевар „Илинден“ бр.2  1000 Скопје
  • тел: (+389 2) 3118 022
    телефон факс
  м-р Веле САМАК    
  министер без ресор 3114 146 3114 146
  Бил Павлевски    
  министер без ресор 3118 022  
  Неждет МУСТАФА    
  министер без ресор 3213 954 3212 483
  Бејџан Иљаз
     
  министер без ресор 3239 600 3237 613
  Џери НАУМОФ    
  министер без ресор 3122 585 3122 585
  м-р Горан МИЦКОВСКИ    

  министер без ресор

     
 • ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Огњан Прица“ бр. 1, 1000 Скопје
    телефон факс
  Бранко ЦРВЕНКОВСКИ    
  поранешен претседател на Република Македонија 3101 301  
 • ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 62-то ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ООН +

  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 62-то ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ООН

  • „Васил Ѓоргов“ бр. 16, 1000 Скопје
  • Медиа Принт Македонија ( Деловен центар Зебра)
  телефон факс
  д-р Срѓан КЕРИМ    
  претседател на 62 генерално сообрние на ООН 02 3089 201 02 3089 202
    070 235 520  
 • УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА +

  УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА

  • Kej „Димитар Влахов“ бр.19 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3163 063
  • факс: (+389 2) 3119 355
  • mail@ustavensud.mk
    телефон факс
  Никола ИВАНОВСКИ    
  претседател 3163 063  
  Елена ГОШЕВА    
  судија 3164 061  
  Исмаил ДАРЛИШТА    
  судија 3230 944  
  д-р Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА    
  судија 3223 630  
  д-р Гзиме СТАРОВА    
  судија 3223 630  
  Владимир СТОЈАНОСКИ    
  судија 3164 061  
  Сали МУРАТИ    
  судија 3230 944  
  Јован ЈОСИФОВСКИ    
  судија 3115 763  
  Вангелина МАРКУДОВА    
  судија 3115 763  
 • ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА +

  ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА

  • Бул. „Крсте Мисирков“ ББ 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3136 044; 3164 064
  • факс: (+389 2) 3237 538
  Јово ВАНГЕЛОВСКИ
  претседател
   Зирап ЛИМАНИ 
  судија
  Васил ГРЧЕВ
  судија
  Николчо НИКОЛОВСКИ
  судија
   Киро ЗДРАВЕВ
  судија
  м-р Фаик АРСЛАНИ
  судија
  Мирјана РАДЕВСКА СТЕФКОВА
  судија
  Беса АДЕМИ
  судија
  Светлана ТРАЈЧОВСКА
  судија
   Ристо КАТЕВЕНОВСКИ
  судија
   Емилија ИЛИЕВСКА
  судија
    Снежана ЃОРЃИЕСКА ЗЕКИРИЈА
  судија
   Лидија НЕДЕЛКОВА
  судија
  д-р Џемали САИТИ 
  судија
   м-р Снежана БАЈЛОЗОВА
  судија
  д-р Марика МАТЕСКА
  судија
  Лидија ТАСЕВА
  судија
  Исамедин ЛИМАНИ 
  судија
  Оливера КИТАНОВСКА МИЦЕВСКА
  судија
  Шпенд ДЕВАЈА
  судија
  Надица АНДРЕЕВА
  судија
  Рахилка СТОЈКОВСКА
  судија
  Стојанче РИБАРЕВ
  судија
  Соња ГРУЕВСКА
  судски администратор
  Лидија ТАНЕВСКА ЈАДРОВСКА
  самостоен судски советник во Кабинетот на Претседателот на ВСРМ

  Маја ДИМИТРОВСКА - портпарол

   

 • СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Вељко Влаховиќ“ ББ, Поштенски фах 24, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3218 130
  • факс: (+389 2) 3218 131
  • contact@ssrm.mk
  Зоран КАРАЏОВСКИ
  претседател
  Мерсељ ПАЈАЗИТИ
  заменик претседател
  Мери Дика ГЕОРГИЕВСКА
  член
  Јелица КРСТЕВСКА
  член
  Бранко УШКОВСКИ
  член
  Влатко САМАРЏИСКИ
  член
  Мирјана Гоцевска СТЕФАНОВСКА
  член
  Крсте СИВАКОВ
  член
  Беким РЕЏЕПИ
  член
  Насер ХАЏИ-АХМЕТАГИЌ
  член
  Бекир ШАИНИ
  член
  Лидија НЕДЕЛКОВСКА
  член по функција
  Блерим БЕЏЕТИ
  член по функција
  Бујар САБРИУ
  член до 04.10. 2013
  Лина ПЕТРОВСКА
  член до 04.10. 2013
 • ДРЖАВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДРЖАВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Бул. ,,Кеј Димитар Влахов" ББ, 1000 Скопје
    телефон факс
  Марко ЗВРЛЕВСКИ    
  јавен обвинител 3219 850 3219 866
    3298 288  
 • СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Кеј Димитар Влахов бр. 4 зграда бр.2 кат 5, 1000 Скопје
    телефон факс
  Петар  АНЕВСКИ    
  претседател 3207 480 3207 482
 • ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • бул. „Гоце Делчев" бр. 1.8, 1000 Скопје
    телефон факс
  Насер АЈДАРИ    
  државен правобранител 3161-607 3229-351
 • НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Димитрие Чуповски" бр. 2, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3129 351
  • факс: (+389 2) 3129 359
    телефон факс
  Иџет МЕМЕТИ    
  народен правобранител 3129 351 3129 359
 • АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ +

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ

  • бул. „Крсте Мисирков" ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3292 400
  • факс: (+389 2) 3137 072
    телефон факс
  Љупка АРСЕНИЕВСКА    
  претседател 3136 136 3137 072
  Шуретуш БИСЛИМОВСКИ    
  заменик претседател 3292 468  
 • АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА +

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА

  • бул. „1 ви мај" ББ, 7000 Битола
  • тел.: (+389 47) 227 999
    телефон факс
  Даница Ристева ( 047 ) ( 047 )
  претседател 227 999 239 319
 • АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП +

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП

  • „Ген. Михајло Апостолски" 16, 2000 Штип
  • тел.: (+389 32) 393 455
  • факс: (+389 32) 393 455
    телефон факс
  Стојанче РИБАРЕВ ( 032 ) ( 032 )
  претседател 391 037  
 • АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ГОСТИВАР +

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ГОСТИВАР

  • „Живко Брјаковски" 1, Гостивар
    телефон факс
  Ештреф БУФИ ( 042 ) ( 042 )
  претседател 221 544  
 • СОВЕТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ФАКТИ +

  СОВЕТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ФАКТИ

  • ул. „Кеј Димитар Влахов" бр.4, 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3284 144
  • e-mail: ana.iliovska@gmail.com
    телефон факс
  Сашо ПОЦЕВСКИ    
  претседател 3284 144  
  Фатон ПАЧУКУ    
  заменик претседател 3284 144  
 • СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО +

  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

  • „Димитрие Чуповски" ББ, 1000 Скопје
    телефон факс
  Лила ПЕЈЧИНОВСКА МИЛАДИНОВСКА    
  секретар 3228 203 3228 203
 • ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА +

  ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

  • ул. „Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје (поранешна зграда на Нова Македонија)
  • тел.: (+389 2) 3244 744
  • факс: (+389 2) 3244 745
  Никола РИЛКОСКИ
  претседател
  Субхи ЈАКУПИ
  заменик претседател
  Јован ЈОСИФОВСКИ
  член
  Сашо СРЦЕВ
  член
  Влатко САЈКОСКИ
  член
  Тања АЛТАНЏИЕВА
  член
  Бедредин ИБРАИМИ
  член
 • ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА +

  ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

  • „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ ББ 1000 Скопје
    телефон факс
  Љубинка КОРАБОВСКА    
  претседател 3215 377 3215 380
  Илми СЕЛАМИ    
  член    
  Љубинка МУРАТОВСКА МАРКОВА    
  член    
  Мирјана ДИМОВСКА    
  член    
  Сеијди ХАЛИЛИ    
  член    
  Зоран ДОДЕВСКИ    
  член    
 • КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ +

  КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

  • бул. „Гоце Делчев“ ББ 1000 Скопје, (зграда на МРТ)
  • тел.: (+389 2) 3254 200
  • факс: (+389 2) 3254 205
  Томе АЏИЕВ
  претседател
  Агим МЕХМЕТИ
  заменик
 • МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ +

  МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

  • „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ ББ 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3235 400
    телефон факс
  акад. Таки ФИТИ    
  претседател 3235 600 3235 500
  акад. Лупчо КОЦАРЕВ    
  потпретседател    
  акад. Владо МАТЕВСКИ    
  секретар    
 • СОБРАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ +

  СОБРАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

    телефон факс
  Коце ТРАЈАНОВСКИ    
  градоначалник 3297 294 3165 445
 • АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул.„Орце Николов“ бр. 116, 1000 Скопје                
  • тел: +389 2 3282 460
  • e-mail: koj.gs@arm.mil.mk                                                            
    телефон факс
  генерал-потполковник Методија ВЕЛИЧКОВСКИ    
  началник на Генералштабот на АРМ 3282 012 3283 951
  генерал-мајор Мухамет РАЦАЈ    
  заменик на началникот на Генералштабот на АРМ 3282 166 3283 953
 • НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел:02 3108 108; 02 3108 219
  • е-маил: info@nbrm.mk
    телефон факс
  м-р Димитар БОГОВ    
  гувернер 3121 144 3124 054
    3125 388  
  д-р Фадиљ Бајрами    
  вицегувернер 3108 244 3108 497
  м-р Анита Ангеловска Бежовска    
  вицегувернер 3108 279 3108 340
  м-р Маја Кадиевска Војновиќ    
  вицегувернер 3108 165 3108 337
 • АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ +

  АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

  • „III Македонска бригада“ пф. 240, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3294 302
  • ia@ia.gov.mk

   

   Д-Р Зоран ИВАНОВ    
  директор 3294 302  
 • АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ +

  АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

  • „Франклин Рузвелт“ бр. 34, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3126 270
  • факс: (+389 2) 3117 693
    телефон факс
  м-р Марјан СПАСЕВСКИ    
  в.д. директор 3119 628 3117 693
  Февзи Мани    
  заменик директор 3119 628 3117 693
 • АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО +

  АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

  • „Македонија“ бр. 19, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3228 212
  • факс: (+389 2) 3118 539
    телефон факс
  Васил НАУМОВ    
  директор 3118 633 3118 539
    3118 821  
  Осман Шукриу    
  заменик директор 3117 360 3118 539
    3228 212  
 • АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ +

  АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

  • „Никола Парапунов“ бр. 31, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3079 601
  • факс: (+389 2) 3092 666
  • e-mail: adi@adi.gov.mk
  • www.adi.gov.mk
    телефон факс
  Џелал РАМАДАНИ    
  директор    
  Ибуш ЕМИНИ    
  заменик директор    
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ И ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ +

  ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ И ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

  • „Партизански одреди“ бр. 2, 1000 Скопје
    телефон факс
  Виктор МИЗО    
  директор 2111 166 2111 177
 • УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ +

  УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  • „Вељко Влаховиќ“ бр. 11, 1000 Скопје
  • e-mail: director@dspp.gov.mk
    телефон факс
  Владимир АТАНАСОВСКИ    
  в.д. директор 3106 601 3224 824
    3297 540  
 • АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА +

  АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

  • „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје (Зграда на БЕТОН А.Д.)
  • тел.: (+389 2) 3094 200
    телефон факс
  Жаклина НИКОЛОВСКА    
  директор 3094 231 3082 937
  Агрон СЕФЕРИ    
  заменик директор 3094 213 3082 937
 • АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ +

  АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

  • „Никола Вапцаров“ бр. 7, 1000 Скопје
  • e-mаil: fdi@investinmacedonia.com
    телефон факс
  Висар Фида    
  директор 3169 100 3122 098
    3100 111  
 • АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ +

  АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

  • „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
  • e-mail: contact@aec.mk
  • www.aec.mk
    телефон факс
  Сашо ДИМИТРИЈОСКИ    
  директор 3289 200 3224 611
 • АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ +

  АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

  • „Плоштад Македонија“ бр.2, 1000 Скопје
    телефон факс
  Љупчо ГЕОРГИЕВСКИ    
  директор 3227 244  
 • АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „Дебарца“ бр. 2, 1000 Скопје
    телефон факс
  Кристијан ЏАМБАЗОВСКИ    
  директор 322 3101  
    322 3146  
 • АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ +

  АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

  • „Орце Николов“ бр. 71, 1000 Скопје
    телефон факс
  Реси АБДУРАХМАНИ    
  директор 3116 692 3298 273
    3227 745  
    3228 745  
    3116 249  
 • АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО +

  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

  • „Трета Македонска бригада“ бр. 20, 1000 Скопје
    телефон факс
  Зоран ПОПОВСКИ    
  директор 2457 873  
    2457 893  
 • АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ +

  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

  • „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3204 800
  • e-mail: info@katastar.gov.mk
  • www.katastar.gov.mk
    телефон факс
  Славче ТРПЕСКИ    
  директор 3204 800 3171 668
 • СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ +

  СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

  • „Железничка“ ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3204 800
  • е-mail: vase.donevski@gs.gov.mk
    телефон факс
  Васе ДОНЕВСКИ    
  директор 2466 026 2466 055
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ +

  ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

  • Касарна Гоце Делчев, ул „Васко Карангелески“ ББ, 1000 Скопје
    телефон факс
  м-р Александар Нацев    
  Директор 3299 820 3299 829
 • ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ +

  ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

  • Димче Мирчев бр. 9 , П. Фах 372 , 1000 Скопје
    телефон факс
   Агрон БУЏАКУ    
   директор 3249 101 3249 102
  Мутаир МАКСУТ    
  заменик директор 3249 106 3249 107
  Надица В'ЧКОВА    
  портпарол, односи со јавност 3249 169 3249 102

  e-mail: mail@cuk.gov.mk

 • ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ +

  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

  • Касарна „Гоце Делчев објект 48“, 1000 Скопје
  • www.pims.org
    телефон факс
  Шабан САЛИУ    
  директор 3247 201 3247 225
  Екрем ЗЕНДЕЛИ    
  заменик директор 3247 203 3247 225
    3121 406  
 • СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА +

  СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

  • „Димитрие Чуповски“, 13, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3244 000
  • факс: (+389 2) 3244 088
    телефон факс
  Бранко АЗЕСКИ    
  претседател 3244 031 3244 088
  д-р Јелисавета ГЕОРГИЕВА    
  извршен директор 3244 031 3244 088
 • СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА +

  СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА

  • „Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 1,1000 Скопје
  • e-mail: info@chamber.mk
  • www.chamber.mk
    телефон факс
  Данела АРСОВСКА    
  претседател 3091 440 3090 595
  Митко АЛЕКСОВ    
  извршен директор    
 • АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „Даме Груев“, бр. 3, 1000 Скопје
  • e-mail: lawyermk@mba.org.mk
  • www.mba.org.mk
    телефон факс
  Никола ДОДЕВСКИ    
  претседател 3165 409  
    3212 452  
 • УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Ректорат - +

  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Ректорат -

  • бул. „Крсте Мисирков“, ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3293 293
  • факс: (+389 2) 3116 370
    телефон факс
  проф. д-р Никола  ЈАНКУЛОВСКИ    
  ректор 3293 293 3116 370
 • УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Ректорат - +

  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Ректорат -

  • бул. „1 ви мај“, ББ, 7000 Битола
    телефон факс
  проф. д-р Златко ЖОГЛЕВ ( 047 ) ( 047 )
  ректор 223 788 223 594
    223 192  
 • ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ТЕТОВО - Ректорат - +

  ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ТЕТОВО - Ректорат -

  • „Илинден“, ББ, 1200 Тетово
    телефон факс
  проф. д-р Вулнет АМЕТИ ( 044 ) ( 044 )
  ректор   356 500
 • УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Ректорат - +

  УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - Ректорат -

  • „Крсте Мисирков“, ББ, 2000 Штип
    телефон факс
  проф. д-р Саша Митрев ( 032 ) ( 032 )
  ректор 550 002 550 001
 • УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ - ОХРИД +

  УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ - ОХРИД

  • „Партизанска“, ББ, 6000 Охрид
  • www.uist.edu.mk
    телефон факс
  проф. д-р Нинослав МАРИНА ( 046 ) ( 046 )
  ректор 511 000 511 567
 • КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ +

  КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

  • бул. „Гоце Делчев“, ББ, 1000 Скопје (зграда на МРТ)
  • е-mali: rkovz@mt.net.mk
  • www.kovz.gov.mk
    телефон факс
  Валентина БОЖИНОВСКА    
  директор 3226 777 3226 353
    3225 032  
  Зеко АБАЗИ    
  заменик директор    
 • МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА +

  МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

  • бул. „Партизански одреди“, 12, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3230 697
  • факс: (+389 2) 3230 685
    телефон факс
  Негово Блаженство Архиепископ Охридски и Македонски господин господин СТЕФАН    
  Македонска Архиепископија - Скопје 3136 631 3230 685
    3230 697 3135 550
   КУМАНОВСКО ОСОГОВСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит ЈОСИФ ( 032 )  
  Куманово 492 909  
   ТЕТОВСКО ГОСТИВАРСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит ЈОСИФ ( 044 )  
  Тетово 353 003  
   ПРЕСПАНСКО - ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Преспанско - пелагониски и администратор Австралиско - новозеландски господин ПЕТАР ( 047 )  ( 047 )
  Митрополија - Битола 236 967 221 721
   ДЕБАРСКО - КИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Дебарско - кичевски, господин ТИМОТЕЈ ( 046 ) ( 046 ) 
  Митрополија - Охрид 230 784 263 346
   СТРУМИЧКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Струмчки господин НАУМ ( 034 ) ( 034 ) 
  Митрополија - Струмица 322 284  
   ПОВАРДАРСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Повардарски господин АГАТАНГЕЛ ( 043 ) ( 043 ) 
  Митрополија - Велес 221 231  
   АМЕРИКАНСКО КАНАДСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Американско-канадски господин МЕТОДИЈ    
  Краунт Поинт - САД    
   ЕВРОПСКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Европски господин ПИМЕН    
  Малме, Шведска / Канцеларија – Скопје 3111 225  
   БРЕГАЛНИЧКА ЕПАРХИЈА телефон факс
  Негово Високо преосвештенство Митрополит Брегалнички, господин ИЛАРИОН ( 032 ) ( 032 )
  Митрополија - Штип 397 172 387 172
   ПОРАНЕШЕН МИТРОПОЛИТ ЕВРОПСКИ телефон факс
  Господин ГОРАЗД    
  Македонска Архиепископија – Скопје 3230 697  
   Секретар на Светиот архирејски синод на Македонската православна црква телефон факс
  Негово преосвештенство епископ Хераклејски господин КЛИМЕНТ    
  Македонска Архиепископија – Скопје 3230 685  
 • ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА - Старешинство - +

  ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА - Старешинство -

  • ул. „Чаирска“, бр. 52, 1000 Скопје
  • www.bim.org.mk
  • е-mail: bim@bim.org.mk
    телефон факс
  Хаџи СУЛЕЈМАН еф. РЕЏЕПИ    
  Реис-ул-Улема 3117 530 3117 883
    3117 412 3117 410
 • КАТОЛИЧКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  КАТОЛИЧКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  А. СКОПСКА БИСКУПИЈА
  Б. АПОСТОЛСКИ ЕГЗАРХАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Ристо Шишков“, бр. 31, 1000 Скопје
  • e-mail: katbiskupija@mt.net.mk
    телефон факс
  бискуп д-р Киро СТОЈАНОВ    
  Скопски бискуп и Апостолски егзарх 3164 123 3164 123
 • ЕВРЕЈСКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ЕВРЕЈСКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Б. Талевски“, бр. 24, 1000 Скопје
  • e-mail: ezrm@on.net.mk
    телефон факс
  Берта РОМАНО НИКОЛИЌ    
  претседател 3237 543 3214 880
 • ЕВАНГЕЛСКО - МЕТОДИСТИЧКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ЕВАНГЕЛСКО - МЕТОДИСТИЧКА ЦРКВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • ул. „Загребачка“, бр. 4, Струмица
  • тел.: (+389 34) 322 662
    телефон факс
  Емил ЗАЕВ, претседател на црковно Претставништво и застапник/упрвител на црквата    
  Дебарца бр. 9. Скопје    
  Михаил ЦЕКОВ    
  проповедник    
 • ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „Григор Прличев“, бр. 3, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3115 734
  • факс: (+389 2) 3116 571
    телефон факс
  Филип Петровски    
  директор 3115 783 3165 944
    3115 827  
  Ќерим ЛИТА    
  заменик директор    
 • ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА +

  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

  • „Даме Груев“, бр. 4, 1000 Скопје
    телефон факс
  Лидија Костовска, директор    
  e-mail:  3295 666 3111 336
  М-р Дејан Станков, заменик директор    
  e-mail:    
 • ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ +

  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

  • „Илинденска“, ББ, 1000 Скопје
    телефон факс
  Сафет ЕМРУЛИ    
  директор 3116 379 3116 041
  Мите КОСТОВ    
  заменик директор    
 • ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА +

  ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

  • „Македонија“, 12/3, 1000 Скопје
    телефон факс
  м-р Тања ТАНЕВСКА    
  главен државен ревизор 3211 262 3126 311
  e-mail: tanja.tanevska@dzr.gov.mk 3211 272  
  Насер АДЕМИ    
  заменик главен државен ревизор 3211 262 3126 311
  e-mail: naser.ademi@dzr.gov.mk 3211 272  
 • ГЛАВЕН ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОБ НА МАКЕДОНИЈА +

  ГЛАВЕН ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОБ НА МАКЕДОНИЈА

  • „Св. Климент Охридски“, 58 Б, 1000 Скопје
    телефон факс
  Тодор АТАНАСОВСКИ    
  претседател 3214 201 3217 414
 • СОЈУЗ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА МАКЕДОНИЈА +

  СОЈУЗ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА МАКЕДОНИЈА

  • „Даме Груев“, бр. 28, 1000 Скопје
    телефон факс
  Јонче ХРИСТОВСКИ    
  претседател 6139 831  
 • НАРОДНИ ХЕРОИ +

  НАРОДНИ ХЕРОИ

  Атанас ЗАБАЗАНОВСКИ
  народен херој
  Вангел НЕЧЕВСКИ -ТУНЕЛОТ
  народен херој
  Мара НАЦЕВА
  народен херој
 • СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА +

  СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

  • бул. „ВМРО“, бр. 3, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3103 400
  • факс: (+389 2) 3103 401
  • www.srd.org.mk
  • e-mail: sovet@srd.org.mk
  Зоран ТРАЈЧЕВСКИ
  претседател
  Милаим ФЕТАИ
  заменик на претседателот
  Бојан ШОП ТРАЈАНОВ
  член на Советот
  Бранислав РАДОВАНОВИЌ
  член на Советот
  Столе НАУМОВ
  член на Советот
  м-р Алма МАШОВИЌ
  член на Советот
  м-р Борис АРСОВ
  член на Советот
  Селвер АЈДИНИ
  член на Советот
  Лазо ПЕТРУШЕВСКИ
  член на Советот
  Замир МЕХМЕТИ
  член на Советот
  м-р Методија ЈАНЧЕСКИ
  член на Советот
  Методи СТОИМЕНОВСКИ
  член на Советот
  м-р Васко ПЕТРЕВСКИ
  член на Советот
  Антонио ЈОВАНОВСКИ
  член на Советот
  Сељадин ЏЕЗАИРИ
  член на Советот
 • ДИРЕКТОРИ НА УПРАВИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДИРЕКТОРИ НА УПРАВИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА)
    телефон факс
  Лидија ГАВРИЛОСКА, директор 3106 550 3128 059
   УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ)
    телефон факс
  Зоран КРСТАНОСКИ, директор 3106 138  
   ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ)
  „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје телефон факс
  Наташа Радеска КРСТЕВСКА, директор 3224 342 3237 832
    3116 188  
   УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ)
  бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје телефон факс
  В.Д. директор Петар ЕСМЕРОВ 3299 500  3281 010
   КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА
  Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје телефон факс
  Чедомир Кралевски, претседател 3296 466 3298 732
   УПРАВА ЗА НАМЕНСКО ПРОИЗВОДСТВО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА)
    телефон факс
  Дејан РАДОСАВЉЕВИЌ, директор 3214 915 3214 915
   УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
    телефон факс
  м-р Зоран ПОПОВСКИ, директор 3144 468 3144 315
   УПРАВА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
    телефон факс
  Кадир САЛИХ, директор 3111 792 3211 997
   УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
  Скупи ББ, 1000 Скопје телефон факс
  • www.meteo.gov.mk
  • e-mail: kotev@meteo.gov.mk
  3097 004 3097 118
  Оливер РОМЕВСКИ, директор 3097 103 3097 105
   УПРАВА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
  3-та Македонска Бригада ББ, 1000 Скопје телефон факс
  Менсур КАМБЕРИ, директор 3226 417 3226 417
   ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
    телефон факс
  Сузана КРАТОВАЛИЕВА, директор 3112 210 3112 241
   УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ)
  булевар Илинден ББ, 1000 Скопје телефон факс
  Реџепали ЧУПИ, директор 3239 706 3129 906
   УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД)
    телефон факс
  Бранко ЈАНЕВСКИ, директор 3113 696 3120 897
   УПРАВА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА)
    телефон факс
  Устреф ЕМИН, директор 3240 512  
   УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА)
  • Ѓуро Ѓаковиќ 61, 1000 Скопје
  • e-mail: contact@uzkn.gov.mk, ordi@uzkn.gov.mk;
  • e-mail: uzknrm@mt.net.mk; upkulnas@mt.net.mk
  телефон факс
  Виктор ЛИЛЧИЌ, директор 3289 700 3289 777
   AГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  Даме Груев бр. 1, 1000 Скопје телефон факс
  м-р Горан ЈАНДРЕОСКИ, директор 3114 773  
 • ДИРЕКТОРИ НА БИРОАТА ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДИРЕКТОРИ НА БИРОАТА ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА)
  Железничка ББ, 1000 Скопје телефон факс
  Дени ЃОРЧЕСКИ, директор 3238 553  
   БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ)
  Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје телефон факс
  Маре БОГЕВА МИЦОВСКА, директор 3111 074  
   СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА)
    телефон факс
  Зоран НИКОЛОВСКИ, раководител 3093 540  
    3093 539  
   БИРО ЗА ЛЕКОВИ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО)
    телефон факс
  Катерина АЛЕКСОВСКА, директор 3298 435  
   БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ)
  • Руѓер Бошковиќ ББ, 1000 Скопје;
  • е-mail: pimak@mt.net.mk
  телефон факс
  Весна ХОРВАТОВИЌ, директор 3063 065 3061 057
   БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА)
    телефон факс
  Џемаил ЕЉМАЗИ, директор 3121 350 3126 411
 • ДИРЕКТОРИ НА ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДИРЕКТОРИ НА ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА)
    телефон факс
  Ромео ДЕРЕБАН, директор 3106 564  
   ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ)
  • Васил Ѓоргов ББ, 1000 Скопје,
  • e-mail: dritan.ramadani@finance.gov.mk
  телефон факс
  Милаим АДЕМИ, директор 3161 425 3123 087
   ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА)
  e-mail: dpi@economy.gov.mk телефон факс
                                    , директор 3162 341  
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА)
    телефон факс
  Екрем БУЊАКУ, директор 3121 013  
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
  • Ленинова бр. 2, 1000 Скопје
  • e-mail: DIZ@mzsv.gov.mk; vanco.dimitriev@mzsv.gov.mk
  телефон факс
  Румен СТАМЕНОВ, директор 3121 462 3121 462
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО)
    телефон факс
  Билен САЉИЈИ, директор 3127 107  
   ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО)
    телефон факс
  Џевџес ШАЌИРИ, директор 3112 500 / лок.105  
   ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ)
    телефон факс
  Надица НИКОЛОСКА, директор 3106 522 3122 391
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА)
    телефон факс
  Аљадин Хавзиу, директор 3116 110  
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА)
    телефон факс
  Ванчо ШЕХТАНСКИ, директор 3106 320  
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ)
    телефон факс
  Руфат ХУСЕИНИ, директор 2464 510 2464 910
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ)
    телефон факс
  Марина Наќева КАВРАКОВА, директор 3226 183  
   ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ)
    телефон факс
  Ајдуван МАМУДОВ, директор 2462 595  
    2465 322  
   ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ)
    телефон факс
  Фирус МЕМЕД, директор 3066 930 / лок. 133  
   СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА
  • 11 Октомври бр. 7 ГТЦ втори кат, П.ф. 488, 1000 Скопје
  • e-mail: contact@sunr.mk; sonja@sunr.mk
  телефон факс
  Соња ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА, претседател 3222 667  
    071 211450  
 • ДИРЕКТОРИ НА СЛУЖБИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ДИРЕКТОРИ НА СЛУЖБИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

   ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
    телефон факс
  Љупчо ДАВЧЕВ, директор 3247 150 3247 151
   БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА)
    телефон факс
  Димитар ПАРНАРЏИЕВ, директор 2403 676 лок.12  
   СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ (МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ)
    телефон факс
  Димитар РОЛЕВСКИ, директор 3215 320  
    3213 651  
   КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА (МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ)
    телефон факс
  Горан УСТИЈАНОВСКИ, капетан на капетанија 046 260 451  
   ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
  • Бул. Македонија ББ, 1000 Скопје
  телефон факс
  Кристина ХРИСТОВА,в.д. директор 3289 054 3289 048
  Орхан РАМАДАНИ,в.д. директор 3289 054 3289 048
   ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
  • Владимир Комаров ББ, 1000 Скопје
  телефон факс
  Ацо СТОЈАНОВ, директор 3250 100 3162 275
  Шенаси АЛИУ, заменик директор 3114 636  
 • ОРГАНИЗАЦИЈА НА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА +

  ОРГАНИЗАЦИЈА НА РЕЗЕРВНИ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • „Железничка“, бр. 25, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3165 161
  • факс: (+389 2) 3165 161
  • е-mail: ororm@yahoo.com
    телефон факс
  проф. д-р Ѓорѓи МАЛКОВСКИ    
  претседател 3166 637 3166 637
  Ристо ПЕТКОВ    
  потпретседател 032 483 131  
 • СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА +

  СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

  • „12 ударна бригада“, бр. 2, 1000 Скопје
    телефон факс
  Живко Митревски    
  претседател 3161 374 3115 787
 • МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА +

  МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

  • буевар „Гоце Делчев“, ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3112 200
    телефон факс
  Марјан ЦВЕТКОВСКИ    
  извршен директор на ЈП МРТ 5511 798 5514 474
  Арун ИБРАИМИ    
  заменик извршен директор на ЈП МРТ    
 • НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ +

  НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

  • буевар „Гоце Делчев“, ББ, 1000 Скопје
  • е-mail:boseski@nubsk.edu.mk
    телефон факс
  д-р Иван К. ЗАРОВ    
  директор 3226 846 3226 846
    3115 177  
 • ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА +

  ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

  • „Максим Горки“, 18, 1000 Скопје
    телефон факс
  Веле СМИЛЕВСКИ    
  претседател 3228 039 3228 039
 • СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ НА МАКЕДОНИЈА +

  СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ НА МАКЕДОНИЈА

  • „Максим Горки“, 18, 1000 Скопје
    телефон факс
  Марко КОЛОВСКИ    
  претседател 3119 824 3119 824
 • НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР +

  НАЦИОНАЛЕН КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР

  • „Евлија Челебија“, ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3116 465
    телефон факс
  Ема ПЕТРОВА НИКОЛОВСКА    
  директор 3116 624 3227 240
 • НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА +

  НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

  • Даут Пашин Амам, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3133 102
  • факс: (+389 2) 3124 219
  • e-mail contact@nationalgalery.mk
    телефон факс
  д-р Дита Старова Ќерими    
  директор    
 • КОМПЛЕКС МУЗЕИ „МАКЕДОНИЈА“ +

  КОМПЛЕКС МУЗЕИ „МАКЕДОНИЈА“

  • „Јосиф Михаловиќ“ бр. 7, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3116 044
  • факс: (+389 2) 3116 439
  • e-mail: musmk@mt.net.mk
  • www.musmk.org.mk
    телефон факс
  Дарко КРЖОВСКИ    
  директор 3221 973 3116 439
  e-mail: meri.anicin@on.net.mk    
  Нада АНДОНОВСКА    
  соработник за односи со јавноста 3129 076  
  e-mail: nada.andonovska@gmail.com    
 • МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ +

  МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

  • „Мито Хаџивасилев“ ББ, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3114 742
  • факс: (+389 2) 3115 367
    телефон факс
  Љубица КОНДИЈАНОВА    
  директор 3114 742 3115 367
 • МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА +

  МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА

  • Дом на АРМ, ул. „Македонија“ ББ, 1000 Скопје
    телефон факс
  Маја ЧАНАЌЕВИЌ    
  директор 3118 450 3165 753
 • МАКЕДОНСКАИ НАРОДЕН ТЕАТАР +

  МАКЕДОНСКАИ НАРОДЕН ТЕАТАР

  • бул. „Климент Охридски“ ББ, 1000 Скопје
  • www.mnt.com.mk
    телефон факс
  Дејан ЛИЛИЌ    
  директор 3216 366 3216 366
 • ДРАМСКИ ТЕАТАР +

  ДРАМСКИ ТЕАТАР

  • „Шекспирова“ 15, 1000 Скопје
    телефон факс
       
  директор 3063 453 3061 870
 • ТУРСКИ ТЕАТАР +

  ТУРСКИ ТЕАТАР

  • „Никола Мартиновски“ 41, 1000 Скопје
    телефон факс
  Атила КЛИНЧЕ    
  директор 3221 570 3124 207
 • АЛБАНСКИ ТЕАТАР +

  АЛБАНСКИ ТЕАТАР

  • „Никола Мартиновски“ 41, 1000 Скопје
    телефон факс
  Музбајдин ЌАМИЛИ    
  директор 3124 207  
    3296 581  
 • ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ +

  ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

  • „Вељко Влаховиќ“ 4, 1000 Скопје
    телефон факс
  Драган ДОВЛЕВ    
  директор 3222 619 3223 118
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ +

  ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ

  • бул. „Св. Климент Охридски“ 586, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3222 341; 3238 372; 3165 064
  • факс: (+389 2) 3222 341; 3238 372; 3165 064
  • е-mail: skleto@unet.com.mk
  • www.dku.org.mk
    телефон факс
  Мирко СТЕФАНОСКИ    
  директор    
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВТИ +

  ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВТИ

  • ул. „Орце Николов“ 71, 1000 Скопје
    телефон факс
  Уљуси БЕКИРИ    
  директор 3225 228 3225 165
 • ФЕСТИВАЛ „ОХРИДСКО ЛЕТО“ - ОХРИД +

  ФЕСТИВАЛ „ОХРИДСКО ЛЕТО“ - ОХРИД

  • „Партизанска“ бр. 4, Поштенски фах 23, 6000 Охрид
  • е-mail: contact@ohridskoleto.com.mk
  • www.ohridskoleto.com.mk
    телефон факс
  Елизабета ЈАНКУЛОВСКА +389 (046) +389 (046)
  директор 262 304 261 304
  e-mail: director@ohridskoleto.com.mk; мобилен: +389 76 231 005    
 • АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ - СКОПЈЕ +

  АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ - СКОПЈЕ

  • „Венџамин Маќуковски“ бр. 7, 1000 Скопје
  • е-mail:tanecmkd@unet.com.mk; b_treneski@yahoo.com
  • www.tanec.com.mk
    телефон факс
  Зоран ЏОРЛЕВ    
  директор 2461 021 2460 112
 • ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО МАКЕДОНИЈА +

  ЗАЕДНИЦА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО МАКЕДОНИЈА

  • „Ристо Равановски“ бр. 3, поштенски фах 377, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3099 033
  • факс: (+389 2) 3061 994
  Коце ТРАЈАНОВСКИ
  претседател
  Изет МЕЏИТИ
  потпретседател
 • ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОГОНУВАНИ, ЗАТВОРАНИ И ОСУДУВАНИ ЗА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ +

  ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОГОНУВАНИ, ЗАТВОРАНИ И ОСУДУВАНИ ЗА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ

  • „Партизанки Одреди“ бр. 117/1, 1000 Скопје
  • тел.: (+389 2) 3238 044
  • факс: (+389 2) 3078 189
  Никола АНДОНОВ
  претседател на политичките затвореници
  Маријанти ЛАЗАРЕВСКА
  претседател на огранокот на Општина Центар - Скопје
  Анастасика ПОПОВСКА
  претседател на огранокот на Општина Кaрпош - Скопје
  Емилија МИНДЕВА ЦИПУШЕВА
  претседател на огранокот на Општина Радовиш
  Тоше СЕИЗОВ
  претседател на огранокот на Општина Гевгелија
  Димитар АНДОНОВ
  претседател на огранокот на Општина Штип
  Љупчо КОЦАРЕВ
  претседател на огранокот на Општина Охрид
  Љубе ИЛИЕВ
  претседател на огранокот на Општина Кочани
  Ристо ПЕЦЕВ
  претседател на огранокот на Општина Струмица
  Мише КАРЕВ
  претседател на огранокот на Општина Крушево
  Илија АНГЕЛОВ
  претседател на огранокот на Општина Неготино
  Михаил ПАНОВ
  претседател на огранокот на Општина Виница
  Коце КОСТОВ
  претседател на огранокот на Општина Делчево
  Томче НАЈДОВСКИ
  претседател на огранокот на Општина Битола
  Петар ДУРТАНОВ
  претседател на огранокот на Општина Прилеп
  Круме МИЛАДИНОВ
  претседател на огранокот на Општина Струга
  Тони ТАКАШМАНОВ
  претседател на огранокот на Општина Богданици
  Ангел БАДЕВ
  претседател на огранокот на Општина Кавадарци
  Александар АНДОНОВ
  претседател на огранокот на Општина Свети Николе
  Ѓорги НАУМОВ
  претседател на огранокот на Општина Скопје - Аеродром
 • 1

Конзуларни услуги